Sekretessförklaring

Kort översikt: Hur vi behandlar din data på webbplatsen

På vår webbplats ger vi information om oss, våra tjänster och våra projekt. För att kunna förse dig med denna information för upphämtning behandlar vi personuppgifter i form av data för att överföra dessa till din IT-enhet, till exempel din smartphone (loggfiler) och för att optimera sidvisningen (cookies).

Vi samlar in och behandlar dina kontaktuppgifter och ditt meddelandeinnehåll om du kontaktar oss via kontaktformulär eller andra kommunikationsmedel, till exempel e-post, för att vid behov kunna ge dig svara.

För att marknadsföra våra produkter ännu bättre vill vi gärna lära oss mer om dina intressen och ditt användningsbeteende – givetvis med ditt samtycke. Därför utvärderar vi hur du använder vår webbplats. Analysprogram och tjänster från tredjepartsleverantörer används här.

Nedan hittar du information om datasäkerhet och dina rättigheter som en berörd person. Rikta frågor, ansökningar och förslag angående dataskydd till ledningen.

Innehållet i dataskyddsförklaringen:

I. Namn och kontaktuppgifter för den ansvariga personen
II. Databehandling via kontaktformulär och kommunikationsmedel
III. Databehandling på webbplatsen
1. Loggfiler
2. Cookies
3. Google Analytics
4. Google YouTube
5. WordPress
6. Borlabs
7. Qualtrics
8. Facebook Pixel
9. Adform
IV. Information om automatiskt beslutsfattande
V. Säkerhetsinformation
VI. Dina rättigheter som en berörd person.

I. Namn och kontaktuppgifter för den ansvariga personen

Följande organ ansvarar för denna webbplats enl. Art. 4 nr. 7 Den allmänna dataskyddsförordningen (nedan: GDPR):

deepr GmbH
Kornbergstraße 44
70176 Stuttgart

Handelsregister: HRB 759316
Registreringsdomstol: Stuttgart tingsrätt

Representerad av:
Christian Faller
Kristof Schmit
Kim Stoll

Telefon: +49-711-958037-0
Fax: +49-711-958037-99
E-post: powerforall-alliance@deepr.agency

II. Databehandling via kontaktformulär och kommunikationsmedel

1. Ansvarsskyldighet

Vi är ensamma ansvariga för databehandling via kontaktformulär och kommunikationsmedel. Mer information om dataskydd finns i detta avsnitt, med början i punkt 2.

Detta gäller inte om du har meddelat oss, till exempel genom att välja mottagare i kontaktformuläret eller via e-post, att vi ska vidarebefordra ditt meddelande direkt till någon av våra partners. I detta fall samlar vi enbart in och behandlar din IP-adress och loggfiler (metadata) om din förfrågan. Meddelandeinnehållet vidarebefordras sedan till respektive partner, som då är ensam ansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Mer information om dataskydd hos respektive partner finns här: https://www.powerforall-alliance.com/de/#partner.

2. Behandlingens omfattning

Vi kan nås via post, e-post, kontaktformulär och telefon om du har några frågor. Enkla förfrågningar som inte kräver identifiering av din person kan göras anonymt. Om det skulle vara nödvändig att identifiera dig, till exempel för att svara när du ringer eller om vi behöver ringa tillbaka till dig, samlar vi in dina kontaktuppgifter.

Om du skickar ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär samlar vi in de personuppgifter du anger (förnamn, efternamn, e-postadress, meddelandeinnehåll). Dessutom registrerar vi din IP-adress och loggfiler om datum och tid då meddelandet skickades.

3. Ändamålet med behandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att identifiera dig så att vi kan tilldela, lagra, svara på eller vid behov vidarebefordra ditt meddelande till ett befintligt kontrakt, platsannons, ansökningsprocess eller annan affärsrelation.

4. Rättslig grund för behandling

Om du, under korrespondensen har gett oss ditt samtycke, till exempel som en del av kontaktformuläret, kan vi behandla dina uppgifter inom ramen för ditt samtycke i enlighet med Art. 6 punkt. 1 S. 1 lit. a i GDPR.

Vi kommer att vidarebefordra ditt meddelande och din personliga information till en av våra partners om du så önskar. För att kunna göra detta, ska du i kontaktformuläret välja att meddelandet ska skickas till en partner som specificeras av dig via valmenyn. Genom att göra detta val ger du oss ditt samtycke i enlighet med Art. 6 punkt. mening 1 lit. a i GDPR behandla dina personuppfiter för att besvara din begäran. Respektive partner är ensam ansvarig för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter.

Behandlingen av dina uppgifter kan, i enskilda fall vara nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är en part i eller för att genomföra åtgärder före avtal som vidtas på din begäran, artikel 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR.

Behandlingen av personuppgifter kan också baseras på våra legitima intressen i enlighet med art. Art. 6 punkt. 1 S. 1 lit. f i  GDPR.

5. Legitima intressen

Vi har ett legitimt ekonomiskt intresse av att vara tillgängliga via våra kontaktformulär och (elektroniska) kommunikationsmedel för att behandla och svara på förfrågningar med intresse för våra produkter samt för att svara på dina frågor. Dessutom har vi ett legitimt intressen av att behandla dina uppgifter om du till exempel är verkställande direktör, anställd, arbetssökande, kund, potentiell kund eller annan representant för vår avtalspartner. Vi samlar också in information för att granska din jobbansökan. Vi behandlar även dina uppgifter i syfte att uppfylla avtal, hävda eller försvara oss mot anspråk.

6. Mottagare eller kategorier av mottagare

Dina personuppgifter behandlas vanligtvis av oss. Om du har informerat oss om att vi ska vidarebefordra ditt meddelande direkt till någon av våra partners kommer de att få dina personuppgifter tillsammans med ditt meddelande och behandla dem i enlighet med deras dataskyddsförklaring. Partnern kommer då att svara dig direkt. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter, som vi har tagit emot via elektroniska kommunikationsmedel, till externa mottagare om det är nödvändigt i enskilda fall för att behandla din begäran.

III. Databehandling på webbplatsen

1. Loggfiler

1.1 Behandlingens omfattning

Varje gång vår webbplats besöks samlar vårt system automatiskt in data och information från det datorsystem med vilket du som berörd person besöker vår webbplats. Dessa data lagras och bearbetas på vår server i en loggfil (så kallade loggfiler). Följande personuppgifter samlas in här:

Loggfiler lagrar bland annat IP-adressen, webbläsaren som används, tid och datum och vilket system som används vid besöket av webbplatsen. Alla IP-adresser som besöker vår webbplats lagras anonymt. På webbservernivå görs detta genom att lagra en IP-adress på 123.123.123 istället för den faktiska IP-adressen till besökaren, t.ex. 123.123.123XXX lagras, där XXX är ett slumpmässigt värde mellan 1 och 254. Det går inte längre att skapa en personlig referens.

1.2 Syfte med behandlingen

IP-adressen är en sträng av siffror som unikt tilldelas ditt datorsystem när du besöker vår webbplats. IP-adressen används för att ta emot och skicka datapaket och det gör det möjligt för en användare att komma åt en webbplats. Den tillfälliga lagringen av IP-adressen på vår server är nödvändig för att kunna överföra sidinnehållet till användarens datorsystem efter att ha besökt vår webbplats så att användaren kan se innehållet.

Loggfiler sparas för att säkerställa webbplatsens funktionalitet och för att kunna upptäcka eventuella överföringsfel som kan uppstå. Dessutom använder vi data för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten i våra informationsteknologisystem. En utvärdering av uppgifterna för marknadsföringsändamål sker inte i detta sammanhang.

1.3 Rättslig grund för behandling

Behandlingen sker utifrån våra berättigade intressen enligt Art 6 Para. 1 S. 1 lit. f i  GDPR.

1.4 Legitima intressen

Vi har ett legitimt intresse av att behandla ovanstående personuppgifter för ovanstående ändamål för att säkerställa att vår produkt- och tjänstinformation är tillgänglig online.

1.5 Mottagare eller kategorier av mottagare

Dina personuppgifter kommer att delas med vår IT-avdelning och med våra entreprenörer som är värd för och tillhandahåller IT-resurserna för att driva webbplatsen.

1.6 Tredjelandsöverföring

Vi har inte för avsikt att överföra dina personuppgifter till utlandet.

1.7 Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för insamlingens syfte. När det gäller insamling av data för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats. Användarens IP-adress måste förbli lagrad under hela sessionen för att möjliggöra användning av webbplatsen.

Om dina uppgifter lagras i loggfilen kommer uppgifterna som samlas in där att lagras på obestämd tid.

1.8 Alternativ för invändning och avlägsnande

Som registrerad har du rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som bygger på artikel 6 para. 1 S. 1 lit. e eller f i GDPR, för att göra en invändning (art. 21 para. 1 GDPR). I detta fall behandlar vi inte längre dina personuppgifter såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eftersom den registrerade, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk.

Behandlingen av personuppgifterna för tillhandahållandet av webbplatsen och för att skapa loggfilen är absolut nödvändig för att webbplatsen ska fungera. Användaren kan därför inte invända mot denna typ av behandling.

1.9 Skyldighet att tillhandahålla uppgifter (Art. 13 II lit. e GDPR)

Behandlingen av loggfiler är nödvändig för att webbsidan ska visas korrekt. I händelse av att du inte anger en IP-adress är sidhämtning omöjlig av tekniska skäl.

2. Cookies

2.1 Behandlingens omfattning

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. Cookies är textfiler som lagras i användarens IT-system så snart han eller hon går in på vår webbplats. Cookies innehåller karaktäristiska teckensträngar som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras när webbplatsen öppnas igen.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa sidelement på vår webbplats gör det nödvändigt att den tillträdande webbläsaren identifieras även efter en sidändring på vår webbplats.

Följande cookies finns nedan och från paragraf. 3 beskrivs de mer i detalj.

NamnLeverantörSyfteLagringsperiod
_gaGoogle LLCInnehåller ett slumpmässigt genererat användar-ID. Detta ID gör det möjligt för Google Analytics att känna igen återkommande användare på denna webbplats och att sammanföra data från tidigare besök.2 år
_gidGoogle LLCInnehåller ett slumpmässigt genererat användar-ID. Detta ID gör det möjligt för Google Analytics att känna igen återkommande användare på denna webbplats och att sammanföra data från tidigare besök.24 timmar
_gatGoogle LLCCookien används för att begränsa antalet serverförfrågningar från användaren.1 minut
_icl_visitor_lang_jsWPMLCookien används för att lagra det omdirigerade språket.24 timmar
borlabs-cookieBorlabsCookien lagrar de inställningar för besökarna som valts i cookie-rutan i Borlabs Cookie.1 år
NIDYouTubeCookien används för att låsa upp YouTube-innehåll och ingår i förfrågningar som skickas av webbläsare till Googles webbplatser. NID-cookien innehåller ett unikt ID som Google använder för att lagra dina önskade inställningar och annan information, särskilt ditt önskade språk (t.ex. tyska), hur många sökresultat som ska visas per sida (t.ex. 10 eller 20) och om Google SafeSearch-filtret ska aktiveras.6 månader
wp-wpml_current_languageWPMLLeder webbplatsanvändaren direkt till lämpligt flerspråkigt innehåll baserat på webbläsarens språk; lokal databehandling.24 timmar
wpml_browser_redirect_testWPMLCookien används för att testa om cookies är aktiverade; lokal databehandling.Efter sessionens slut
browser_localeÄgare av denna webbplatsDenna cookie används för att lagra det aktuella språket i användarens webbläsare och omdirigera användaren till rätt språkversion av den besökta webbplatsen.Efter sessionens slut

2.2 Syfte med behandlingen

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte. I dessa tekniskt nödvändiga cookies samlas, lagras och överförs data till oss för att möjliggöra åtkomst till vår webbplats. Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Vi använder cookies som inte är tekniskt nödvändiga för att lära känna våra målgrupper bättre, för att utvärdera deras intressen och för att uppmärksamma deras produkter och vårt företag genom direktmarknadsföring.

2.3 Rättslig grund för behandling

Om du har gett oss ditt samtycke via vår cookie-banner för tekniskt onödiga cookies kan vi komma att behandla dina uppgifter inom ramen för ditt samtycke i enlighet med art. Art. 6 punkt. 1 S. 1 lit. a i GDPR. Cookies som är tekniskt nödvändiga för att driva denna webbplats behandlas på grundval av våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 para. 1 S. 1 lit. f i  GDPR.

2.4 Legitima intressen

Vi har ett legitimt ekonomiskt intresse av den externa presentationen av vårt företag och i reklam för våra produkter. Tekniskt nödvändiga cookies hjälper oss att visa webbplatsen optimalt.

2.5 Mottagare eller kategorier av mottagare

Uppgifterna från cookies skickas vidare till våra interna avdelningar och till våra entreprenörer som ansvarar för att vara värd och tillhandahålla IT-resurserna.

2.6 Tredjelandsöverföring

Information som lagras i cookies överförs i princip inte till andra länder om inte identifiering av användaren är nödvändig för tredjepartstjänsteleverantörer.

2.7 Lagringstid

Dina personuppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för insamlingens syfte. När det gäller behandling av data för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats. Cookies lagras på användarens IT-system och överförs till vår server. Därför har du som användare fullständig kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra din webbläsares inställningarn kan du avaktivera eller begränsa lagringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan raderas av användaren när som helst. Detta kan också göras automatiskt.

2.8 Alternativ för invändning och avlägsnande

Den registrerad har rätt att, av skäl som härrör från sin speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som bygger på artikel 6 para. 1 S. 1 lit. e eller f i GDPR, för att göra en invändning (art. 21 para. 1 GDPR). Den ansvariga personen behandlar inte i detta fall längre de personuppgifter som är relaterade till dig, såvida han inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden. Om cookies är avaktiverade för vår webbplats kan det hända att det inte längre är möjligt att använda webbplatsens alla funktioner, till exempel butikens varukorg. Behandlingen av personuppgifterna för tillhandahållandet av webbplatsen med hjälp av tekniskt erforderliga cookies är absolut nödvändig för att webbplatsen ska fungera. Användaren kan därför inte invända mot denna typ av behandling.

2.9 Skyldighet att tillhandahålla uppgifter (Art. 13 II lit. e GDPR)

Tillhandahållandet av dina uppgifter för behandlingen av cookies är frivilligt. Om dina uppgifter inte tillhandahålls är det möjligt att vi inte kommer att kunna adressera ditt IT-system och du kommer inte att kunna använda vår webbplats alls eller i sin helhet.

3. Google-Analytics

3.1 Behandlingens omfattning

Vi använder funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics. Ansvarig är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660

E-post: support-germany@google.com. Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Dessa är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt för analys av din användning av webbplatsen. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet.

3.2 Ändamålet med behandlingen

Dessa data används av oss för att designa och optimera webbplatsen efter behov och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system. Vi får rapporter om hur användarna använder vår webbplats. Vi utvärderar även uppgifterna i marknadsföringssyfte för att bättre förstå våra kunders intresse för våra tjänster och för att förbättra vår tjänsteportfölj och service.

3.3 Rättslig grund för behandling

Behandlingen av personuppgifter sker på basis av ditt samtycke i enlighet med art. Art. 6 punkt. 1 S. 1 lit. a i GDPR.

3.4 Mottagare eller kategorier av mottagare

Dina personuppgifter, i den mån de inte redan är anonyma på grund av IP-anonymisering, kommer endast att behandlas av oss och Google.

3.5 Tredjelandsöverföringar

Personuppgifter kan skickas till anslutna företag till Google Ireland Ldt. skickas till USA. Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på webbplatsen. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Vi har ingått avtal om ett orderhanteringskontrakt med Google med standardavtalsklausuler för att säkerställa säkra överföringar till tredjeländer.

3.6 Lagringstid

Vi lagrar inte längre några personuppgifter för utvärderingar som skapats på basis av Google Analytics. För detaljer om lagringstiden för cookies, se tabellen i nr. 2.1.

3.7 Skyldighet att tillhandahålla uppgifter (Art. 13 II lit. e GDPR)

Att tillhandahålla dina uppgifter för bearbetning av Google Analytics är frivilligt. Om dina uppgifter inte tillhandahålls kommer det inte att finnas några försämringar.

3.8 Alternativ för invändning och avlägsnande

Som registrerad har du rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som bygger på artikel 6 para. 1 S. 1 lit. e eller f i GDPR, för att göra en invändning till Google (art. 21 para. 1 GDPR).

Du kan förhindra insamlingen av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra framtida insamling av din information när du besöker denna webbplats: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Google-YouTube

4.1 Behandlingens omfattning

Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats. Ansvarig är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660

E-post: support-germany@google.com. Google YouTube samlar in användarens IP-adress, eventuellt även cookies, så fort som användaren klickar på den inbäddade videon för att spela upp den.

4.2 Ändamålet med behandlingen

Vi bäddar bara in YouTube-videor i marknadsföringssyfte, det vill säga för att presentera våra varor och tjänster på ett mer intressant sätt.

4.3 Rättslig grund för behandling

Behandlingen av personuppgifter sker på basis av ditt samtycke i enlighet med art. Art. 6 punkt. 1 S. 1 lit. a i GDPR.

4.4 Mottagare eller kategorier av mottagare

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av oss och Google.

4.5 Överföring från tredje land

Personuppgifter kan skickas till anslutna företag till Google Ireland Ldt. skickas till USA. Vi har ingått avtal om ett orderhanteringskontrakt med Google med standardavtalsklausuler för att säkerställa säkra överföringar till tredjeländer.

4.6 Lagringstid

Vi lagrar inga personuppgifter som en del av denna databehandling. För detaljer om lagringstiden för cookies, se tabellen i nr. 2.1.

4.7 Skyldighet att tillhandahålla uppgifter (Art. 13 II lit. e GDPR)

Att tillhandahålla dina uppgifter för bearbetning av Google YouTube är frivilligt. I händelse av utebliven leverans kommer du tyvärr inte att kunna se videorna.

4.8 Alternativ för invändning och avlägsnande

Som registrerad har du rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som bygger på artikel 6 para. 1 S. 1 lit. e eller f i GDPR, för att göra en invändning till Google (art. 21 para. 1 GDPR). Mer information finns i Google Analytics integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5. WordPress

5.1 Behandlingens omfattning

Vår webbplats är baserad på innehållshanteringssystemet WordPress.org. Vem ansvarar för databehandling. Inom ramen för WordPress sätts WPML-cookies från OntheGoSystems. Inga personuppgifter överförs till OntheGoSystems.

5.2 Ändamålet med behandlingen

Två cookies ställs in via WordPress för att spara ditt val av språkversion och för att testa om cookies är aktiverade.

5.3 Rättslig grund för behandlingen och legitimt intresse

Personuppgifterna behandlas för att skydda våra legitima intressen. Vi har ett berättigat kommersiellt intresse av att göra vår webbplats tillgänglig i olika språkversioner och av att lagra användarnas val för att förbättra användarupplevelsen av vår webbplats.

5.4 Mottagare eller kategorier av mottagare

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av oss.

5.5 Lagringstid

Vi lagrar inga personuppgifter som en del av denna databehandling. För detaljer om lagringstiden för cookies, se tabellen i nr. 2.1.

5.6 Skyldighet att tillhandahålla uppgifter (Art. 13 II lit. e GDPR)

Tillhandahållandet av dina uppgifter är frivilligt. I händelse av utebliven leverans kommer dina språkinställningar dock inte att sparas permanent.

6. Borlabs

6.1 Behandlingens omfattning

Vår webbplats använder en cookie-banner från Borlabs, ägare: Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg. En cookie kommer att ställas in.

6.2 Ändamålet med behandlingen

Cookien är inställd för att spara användarens valbeslut i förhållande till cookie-bannern.

6.3 Rättslig grund för behandlingen och legitimt intresse

Personuppgifterna behandlas för att skydda våra legitima intressen. Vi har det legitima ekonomiska intresset av att behandla vår webbplats med cookies och använda en cookie-banner för detta ändamål.

6.4 Mottagare eller kategorier av mottagare

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av oss.

6.5 Lagringstid

För detaljer om lagringstiden för cookies, se tabellen i nr. 2.1.

6.6 Skyldighet att tillhandahålla uppgifter (Art. 13 II lit. e GDPR)

Tillhandahållandet av dina uppgifter är frivilligt. I händelse av utebliven leverans kommer dina cookie-inställningar dock inte att sparas permanent.

7. Qualtrics

7.1 Ansvar

På vår sida använder vi Qualtrics-mjukvaran på uppdrag av Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, representerade av verkställande direktörerna Henk Becker, Lennart de Vet, Stephan Hölzl. Qualtrics är en produkt med namnet: Qualtrics LLC, representerad av VD Zig Serafin, 333 W River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA. Du kan hitta mer information om dataskydd här: https://www.qualtrics.com/de/plattform/dsgvo/

7.2 Behandlingens omfattning

Qualtrics är en undersökningsplattform inom området upplevelsehantering. Detta är programvara med vilken företag kan undersöka kunders och anställdas åsikter och känslighet och reagera på dem i tid.

7.3 Ändamålet med behandlingen

Qualtrics används för att genomföra undersökningar för att förbättra våra partners produkt- och tjänsteerbjudanden.

7.4 Rättslig grund för behandling

Behandlingen av personuppgifter sker på basis av ditt samtycke i enlighet med art. Art. 6 punkt. 1 S. 1 lit. a i GDPR.

7.5 Mottagare eller kategorier av mottagare

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Robert Bosch Power Tools GmbH och oss.

7.6 Tredjelandsöverföringar

Personuppgifter överförs till Qualtrics LLC i USA. Ansvarig person, Bosch Power Tools GmbH, har kommit överens om ett orderhanteringskontrakt med Qualtrics LLC med standardavtalsklausuler för att säkerställa säker överföring till tredjeländer. https://www.qualtrics.com/de/plattform/dsgvo/

7.7 Lagringstid

Vi lagrar inga personuppgifter som en del av denna databehandling. För detaljer om lagringstiden för cookies, se tabellen i nr. 2.1.

7.8 Skyldighet att tillhandahålla uppgifter (Art. 13 II lit. e GDPR) 

Tillhandahållandet av dina uppgifter för behandlingen är frivilligt. Om du inte tillhandahåller det kommer du tyvärr inte att kunna delta i en undersökning.

8. Facebook Pixel

Vår webbplats använder besökaraktivitetspixeln från Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) för att mäta konverteringar.

Detta gör det möjligt att spåra beteendet hos besökare på webbplatsen efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På så sätt kan Facebook-annonsernas effektivitet utvärderas för statistik- och marknadsundersökningsändamål och framtida annonseringsåtgärder optimeras.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör av denna webbplats; vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks dataanvändningspolicy. Detta gör det möjligt för Facebook att placera annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Facebook Pixel används på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder inklusive sociala medier. Ytterligare information om hur du skyddar din integritet hittar du i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också avaktivera remarketingfunktionen ”Custom Audiences” i inställningarna för annonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna göra detta.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du avaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

9. Adform

Cookies från Adform A/S används för att visa intressebaserad reklam.

Wildersgade 10B, 1, 1408 Köpenhamn K, Danmark. För detta ändamål lagras information om operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, geografisk plats och antal klick eller visningar i pseudonymiserade användarprofiler. Dessa uppgifter används för följande ändamål:

 • Registrering av antalet besökare på våra webbplatser.
 • Fastställa i vilken ordning en besökare besöker de olika sidorna på vår webbplats.
 • Bedömning av vilka delar av vår webbplats som behöver anpassas.
 • Optimering av webbplatsen.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 lit. f) i GDPR.

Din möjlighet till opt-out:

Genom att klicka på denna länk kan du ställa in en opt-out-cookie som förhindrar ytterligare datainsamling. https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

Du kan också förhindra att cookies ställs in i dina webbläsarinställningar eller regelbundet radera cookies som redan har ställts in. Observera att opt-out-cookien i så fall också kommer att raderas, så att du måste göra eventuella invändningar igen.

IV. Information om automatiskt beslutsfattande

Du kan ta reda på vilka av de nämnda tjänsteleverantörerna som utsätter dina uppgifter för automatiskt beslutsfattande i dataskyddsriktlinjerna för respektive ansvariga personer. Vi avstår medvetet från automatiserat beslutsfattande.

V. Säkerhetsinformation

För att säkerställa din datasäkerhet är vår webbplats SSL-krypterad. Att anropa https:// genomdrivs av serverinställningar, så okrypterade anslutningar är inte möjliga.

VI. Dina rättigheter som en berörd person.

Som registrerad har du rätt,

 • enlighet med artikel 7 paragraf 3 GDPR, att när som helst återkalla det samtycke som du har gett oss (t.ex. skriftligt eller i textform). Som ett resultat av detta får vi inte längre fortsätta databehandlingen i framtiden, i den mån det var baserat på detta samtycke;
 • begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i enlighet med artikel 15 GDPR. Du kan få information om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter som behandlas av oss, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in från dig och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i den mening som avses i artikel 22 para. 1 GDPR och, om nödvändigt, meningsfull information om deras uppgifter;
 • i enlighet med artikel 16 GDPR, att omedelbart begära rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettering av dina personuppgifter som lagras av oss;
 • i enlighet med artikel 17 GDPR att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss om något av skälen som anges i artikel 17 para. 1 lit. af GDPR finns, i den mån behandlingen av uppgifterna inte är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av hänsyn till allmänintresse eller för att hävda, utöva eller försvara och försvara sig mot juridiska påståenden;
 • i enlighet med artikel 18 GDPR att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider riktigheten av dessa uppgifter, behandlingen är olaglig men du vägrar att radera den, eller om vi inte längre behöver dina uppgifter men du använder dem för att hävda, utöva eller behöva försvara och försvara mot rättsliga anspråk eller om du har gjort en invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR och det ännu inte är klart om våra legitima intressen väger tyngre än dina;
 • i enlighet med artikel 20 GDPR, att ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format om behandlingen baseras på samtycke i enlighet med art. Art. 6 punkt. 1 eller art 9 para. 2 lit. en GDPR eller på ett kontrakt enligt Art. 6 punkt. 1 S. 1 lit. b GDPR och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade rutiner. När du utövar denna rätt har du även rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från oss till en annan ansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt. Andra människors friheter och rättigheter får inte påverkas av detta.
 • enligt Artikel 21 DSGVO vid behandling av dina uppgifter på grund av legitima intressen att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att det finns skäl för detta som uppstår från din speciella situation.
 • i enlighet med artikel 77 GDPR att klaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i medlemsstaten där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR .