Adatvédelmi információk

Rövid áttekintés: Hogyan kezeljük az Ön adatait a weboldalon keresztül

Weboldalunkon tájékoztatást nyújtunk magunkról, szolgáltatásainkról és projektjeinkről. Annak érdekében, hogy ezeket az információkat az Ön számára visszakereshetővé tegyük, személyes adatokat dolgozunk fel azért, hogy azokat az Ön informatikai eszközére, pl. okostelefonjára továbbítsuk (naplófájlok), és hogy optimalizáljuk az oldal megjelenítését (cookie-k).

Amikor Ön kapcsolatfelvételi űrlapokon vagy más kommunikációs eszközökön, pl. e-mailben lép kapcsolatba velünk, összegyűjtjük és feldolgozzuk az Ön elérhetőségi adatait és az üzenet tartalmát, hogy szükség esetén válaszolhassunk Önnek.

Annak érdekében, hogy termékeinket még jobban tudjuk értékesíteni, szeretnénk – az Ön hozzájárulásával – többet megtudni az Ön érdeklődési köréről és felhasználói szokásairól. Ezért értékeljük ki, hogyan használja weboldalunkat. Többek között harmadik féltől származó elemzőszoftvereket és szolgáltatásokat használunk.

Az alábbiakban információkat talál az adatbiztonságról és az Önt érintettként Önt megillető jogokról. Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, kéréseket és javaslatokat a vezetőségnek kell címezni.

Az adatvédelmi nyilatkozat tartalma:

I. A felelős személy neve és elérhetőségei
II. Kapcsolattartási űrlapokon és kommunikációs eszközökön keresztül történő adatkezelés
III. Adatkezelés a weboldalon
1. Naplófájlok
2. Cookie-k
3. Google Analytics
4. Google YouTube
5. WordPress
6. Borlabs
7. Qualtrics
8. Facebook Pixel
9. Adform
IV. Automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk
V. Információk az adatbiztonságról
VI. Az Ön jogai érintettként

I. A felelős személy neve és elérhetőségei

Az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének 7. pontja értelmében a következő szerv felelős ezért a weboldalért:

deepr GmbH
Kornbergstraße 44
70176 Stuttgart

Cégjegyzékszám: HRB 759316
Cégbíróság: Stuttgarti Kerületi Bíróság

Képviseli:
Christian Faller
Kristof Schmit
Kim Stoll

Telefon: +49-711-958037-0
Telefax: +49-711-958037-99
e-Mail: powerforall-alliance@deepr.agency

II. Kapcsolattartási űrlapokon és kommunikációs eszközökön keresztül történő adatkezelés

1. Felelősség

Kapcsolattartási űrlapokon és kommunikációs eszközökön keresztül történő adatkezelésért kizárólag mi felelünk. Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk ebben a szakaszban találhatók, a 2. ponttól kezdve.

Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön – például a kapcsolattartási űrlapon vagy e-mailben a címzett kiválasztásával – arról tájékoztatott minket, hogy üzenetét közvetlenül valamelyik partnerünknek továbbítsuk. Ebben az esetben csak az Ön IP-címét és az Ön kérésére vonatkozó naplófájlokat (metaadatokat) gyűjtjük és dolgozzuk fel. Az üzenet tartalmát ezután továbbítják az adott partnernek, aki kizárólagosan felelős az Ön adatainak feldolgozásáért. Az érintett partnerek adatvédelmével kapcsolatos további információk itt találhatók: https://www.powerforall-alliance.com/de/#partner.

2. Az adatkezelés köre

Postai úton, e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon és telefonon állunk rendelkezésére. Azok az egyszerű kérések, amelyek nem igénylik az Ön személyének azonosítását, névtelenül is benyújthatók. Amennyiben az Ön azonosítása szükséges, pl. hogy válaszoljunk Önnek, vagy visszahívjuk Önt, összegyűjtjük az Ön kapcsolattartási adatait.

Amikor üzenetet küld nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül, rögzítjük az Ön által megadott személyes adatokat (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, üzenet tartalma). Ezenkívül összegyűjtjük az Ön IP-címét és naplófájljait az üzenet elküldésének dátumáról és időpontjáról.

3. Az adatkezelés célja

Az Ön személyes adatait az Ön azonosítása, az Ön üzenetének egy meglévő szerződéssel, álláshirdetéssel, pályázati eljárással vagy egyéb üzleti kapcsolattal való összekapcsolása, adott esetben az Ön üzenetének tárolása, megválaszolása vagy továbbítása céljából dolgozzuk fel.

4. Az adatkezelés jogalapja

Ha Ön beleegyezését adta az Önnel folytatott levelezés alkalmával, például a kapcsolatfelvételi űrlapon keretében, akkor az Ön adatait a beleegyezése alapján feldolgozhatjuk az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. szakasz (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Az Ön üzenetét és személyes adatait továbbítjuk valamelyik partnerünknek, ha Ön úgy kívánja. Ehhez kérjük, válassza ki a kapcsolatfelvételi űrlapon, hogy az üzenetet az Ön által a kiválasztási menüben meghatározott partnerhez kell elküldeni. Ezzel a választással Ön a beleegyezését adja nekünk az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. szakasz (1) bekezdés a) pontja alapján ahhoz, hogy továbbítsuk az Ön 2. pontban említett személyes adatait és az üzenet tartalmát az adott partnernek, hogy ez utóbbi összegyűjtse az adatait és feldolgozza azokat az Ön kérésének megválaszolása céljából. Az érintett partner kizárólagos felelősséggel tartozik az Ön személyes adatainak további feldolgozásáért.

Egyedi esetekben az Ön adatainak feldolgozása szükséges lehet egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelynek Ön a szerződő fele, vagy olyan szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához, amelyekre az Ön kérésére kerül sor, GDPR 6. cikk 1. szakasz (1) bekezdés b) pont.

A személyes adatok feldolgozására jogos érdekeink alapján is sor kerülhet az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. szakasz (1) bekezdés f) pontja alapján.

5. Jogos érdekek

Jogos gazdasági érdekünk fűződik ahhoz, hogy kapcsolatfelvételi űrlapjainkon és (elektronikus) kommunikációs eszközeinken keresztül elérhetőek legyünk a termékeinkkel kapcsolatos megkeresések feldolgozásához és megválaszolásához, valamint az Ön megkereséseinek megválaszolásához. Ezenkívül jogos érdekünk fűződik az Ön adatainak feldolgozásához, ha Ön például ügyvezető igazgató, alkalmazott, álláskereső, ügyfél, potenciális ügyfél vagy szerződéses partnerünk egyéb képviselője. Információkat gyűjtünk az álláspályázatának ellenőrzéséhez is. Az Ön adatait a szerződés teljesítése, követelések érvényesítése vagy védelme céljából is feldolgozzuk.

6. Címzettek vagy címzettkategóriák

Az Ön személyes adatait általában mi dolgozzuk fel. Amennyiben Ön azt kérte, hogy üzenetét közvetlenül valamelyik partnerünknek továbbítsuk, ez a partner az üzenettel együtt megkapja az Ön személyes adatait, és azokat az adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezeli. A partner közvetlenül válaszol Önnek. Az Ön személyes adatait, amelyeket elektronikus kommunikációs eszközön keresztül kaptunk, csak külső címzetteknek adjuk át, amennyiben ez egyedi esetekben szükséges az Ön kérésének feldolgozásához.

III. Adatkezelés a weboldalon

1. Naplófájlok

1.1 Az adatkezelés köre

Minden alkalommal, amikor weboldalunkat megnyitják, rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt arról a számítógépes rendszerről, amellyel Ön, mint érintett, belép a weboldalunkra. Ezeket az adatokat egy naplófájlban (úgynevezett naplófájlokban) tároljuk és dolgozzuk fel a szerverünkön. A következő személyes adatokat gyűjtjük:

A naplófájlok többek között az IP-címet, a használt böngészőt, az időt és a dátumot, valamint az oldal látogatója által használt rendszert tárolják. Csak a weboldal látogatóinak anonimizált IP-címét tároljuk. A webkiszolgáló szintjén ez úgy történik, hogy a látogató tényleges IP-címe helyett (pl. 123.123.123.123) alapértelmezés szerint 123.123.123. XXX IP-címet tárolnak a naplófájlban, ahol az XXX egy 1 és 254 közötti véletlenszerű érték. Így már nem lehetséges a személyekre visszakövetkeztetni.

1.2 Az adatkezelés célja

Az IP-cím egy olyan számsor, amely egyedileg azonosítja az Ön számítógépes rendszerét, amikor meglátogatja weboldalunkat. Az IP-címet adatcsomagok fogadására és küldésére használják, és lehetővé teszi a felhasználó számára a weboldalhoz való hozzáférést. Az IP-cím szerverünkön történő ideiglenes tárolása szükséges ahhoz, hogy az oldal tartalmát a weboldalunk elérését követően továbbíthassuk a felhasználó számítógépes rendszerébe, hogy a felhasználó fogadni tudja a tartalmat.

Az adatokat naplófájlokban tároljuk a weboldal működőképességének biztosítása és az esetlegesen előforduló átviteli hibák azonosítása érdekében. Ezenkívül ezeket az adatokat a weboldal optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának biztosítására használjuk. Az adatok marketing célú kiértékelése ebben az összefüggésben nem történik meg.

1.3 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogos érdekeinken alapul az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja alapján.

1.4 Jogos érdekek

Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a fent említett személyes adatokat a fent említett célokra feldolgozzuk annak biztosítása érdekében, hogy termék- és szolgáltatásinformációink online elérhetők legyenek.

1.5 Címzettek vagy címzettkategóriák

Az Ön személyes adatait továbbítjuk informatikai részlegünknek és vállalkozóinknak, akik megbízást kapnak a weboldal üzemeltetéséhez szükséges informatikai erőforrások tárolására és biztosítására.

1.6 Adattovábbítás harmadik országokba

Nem áll szándékunkban személyes adatait külföldre továbbítani.

1.7 A tárolás időtartama

Az Ön személyes adatait töröljük, amint már nincs rájuk szükség az adatgyűjtés céljának eléréséhez. A weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatgyűjtés esetében ez az eset akkor áll fenn, amikor az adott munkamenet befejeződött. A felhasználó IP-címét a munkamenet időtartama alatt tárolni kell a weboldal használatának lehetővé tétele érdekében.

Abban az esetben, ha az Ön adatait a naplófájlban kerülnek tárolásra, az ott gyűjtött adatokat határozatlan ideig megőrzik.

1.8 Ellenvetés és megszüntetés lehetősége

Ön mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amelyet az adatvédelmi törvény (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdés 1. szakasz e) vagy f) pontja alapján tehet meg (21. cikk (1) bekezdés GDPR). Ebben az esetben nem kezeljük tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön mint érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.
A weboldal működtetéséhez alapvető fontosságú a személyes adatok feldolgozása, valamint a naplófájlok létrehozása. Ezért a felhasználó nem tiltakozhat az ilyen típusú feldolgozás ellen.

1.9 Biztosítási kötelezettség (GDPR 13. cikk (2) e) pont)

A naplófájlok feldolgozása szükséges a weboldal megfelelő megjelenítéséhez. Abban az esetben, ha nem ad meg IP-címet, az oldal visszakeresése technikai okokból kizárt.

2. Cookie-k

COOKIE-BEÁLLÍTÁSOK

2.1 Az adatkezelés köre

Weboldalunkon úgynevezett cookie-kat használunk. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek a felhasználó informatikai rendszerében tárolódnak, amint elérik weboldalunkat. A cookie-k jellegzetes karakterláncokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a böngésző egyedi azonosítását a weboldal újbóli elérésekor.
A cookie-kat arrahasználjuk, hogy weboldalunkat felhasználóbarátabbá tegyük. Weboldalunk egyes oldalelemei megkövetelik, hogy a lekérdező internetböngésző a weboldalunkon történő oldalváltoztatás után is azonosítható legyen.

A következő cookie-kat az alábbiakban és a 3. pontban részletesen ismertetjük.

NévSzolgáltatóCélA tárolás időtartama
_gaGoogle LLCVéletlenszerűen generált felhasználói azonosítót tartalmaz. Ezen azonosító alapján a Google Analytics felismeri a visszatérő felhasználókat ezen a webhelyen, és egyesíti a korábbi látogatások adatait.2 év
_gidGoogle LLCVéletlenszerűen generált felhasználói azonosítót tartalmaz. Ezen azonosító alapján a Google Analytics felismeri a visszatérő felhasználókat ezen a webhelyen, és egyesíti a korábbi látogatások adatait.24 óra
_gatGoogle LLCA cookie a felhasználó szerverkérelmeinek számának korlátozására szolgál.1 perc
_icl_visitor_lang_jsWPMLA cookie az átirányított nyelv tárolására szolgál.24 óra
borlabs-cookieBorlabsA cookie tárolja azon látogatók beállításait, amelyek a Borlabs Cookie beállítási mezőjében ki lettek választva.1 év
NIDYouTubeA cookie a YouTube-tartalom blokkolásának feloldására szolgál, és a böngészők által a Google webhelyeire küldött kérések részét képezi. Az NID cookie tartalmaz egy egyedi azonosítót, amelyen keresztül a Google tárolja az Ön által előnyben részesített beállításokat és egyéb információkat, különösen az Ön által előnyben részesített nyelvet (pl. angol), oldalanként hány keresési eredmény legyen feltüntetve (pl. 10 vagy 20), valamint azt, hogy a Google SafeSearch szűrőt engedélyezi-e.6 hónap
wp-wpml_current_languageWPMLA weboldal felhasználóját a böngésző nyelve alapján közvetlenül a megfelelő többnyelvű tartalomra irányítja; helyi adatkezelés.24 óra
wpml_browser_redirect_testWPMLA cookie annak ellenőrzésére szolgál, hogy a cookie-k engedélyezve vannak-e; helyi adatkezelés.A munkamenet vége után
browser_localeA weboldal tulajdonosaEz a cookie arra szolgál, hogy tárolja a felhasználó böngészőjének aktuális nyelvét, és átirányítsa a felhasználót a meglátogatott webhely megfelelő nyelvi verziójára.A munkamenet vége után

2.2 Az adatkezelés célja

A technikailag szükséges cookie-k használatának célja a weboldalak használatának egyszerűsítése a felhasználók számára. Weboldalunk egyes funkciói nem biztosíthatók cookie-k használata nélkül. Ezek számára elengedhetetlen, hogy a böngésző felismerhető legyen oldalváltás után is. Ezek a technikailag szükséges cookie-k adatokat gyűjtenek, tárolnak és továbbítanak nekünk annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a weboldalunk lekérdezését. A technikailag szükséges cookie-k által gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok létrehozására.

A cookie-kat, amelyek technikailag nem szükségesek, azért használjuk, hogy jobban megismerjük célcsoportjainkat, felmérjük érdeklődési körüket, és közvetlen marketinggel felhívjuk figyelmüket termékeinkre és vállalatunkra.

2.3 Az adatkezelés jogalapja

Ha Ön a cookie-banneren keresztül beleegyezését adta a technikailag nem szükséges cookie-khoz, akkor az Ön hozzájárulásának keretein belül használhatjuk az Ön adatait a az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja alapján. A weboldal működtetéséhez technikailag szükséges sütik esetében a feldolgozás jogos érdekeink alapján történik a (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja alapján.

2.4 Jogos érdekek

Jogos gazdasági érdekünk fűződik vállalatunk külső bemutatásához és termékeink reklámozásához. A technikailag szükséges cookie-k segítenek a weboldal optimális megjelenítésében.

2.5 Címzettek vagy címzettkategóriák

A cookie-k adatait továbbítjuk belső szerveinknek és vállalkozóinknak, akik megbízást kapnak az informatikai erőforrások tárolására és biztosítására.

2.6 Adattovábbítás harmadik országokba

A cookie-kban tárolt információk alapvetően nem kerülnek továbbításra harmadik országokba, kivéve, ha a felhasználók azonosítása harmadik félnek minősülő szolgáltatók számára szükséges.

2.7 A tárolás időtartama

A személyes adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükség a  kezelésük céljainak eléréséhez. A weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatkezelés esetében ez az eset akkor áll fenn, amikor az adott munkamenet befejeződött. A cookie-kat a felhasználó informatikai rendszere tárolja, és továbbítja a szerverünkre. Így a cookie-k használata teljes mértékig az Ön mint felhasználó ellenőrzése alatt áll. Az internetböngésző beállításainak módosításával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a cookie-k tárolását. A már elmentett cookie-k bármikor törölhetők. Ez automatikusan is elvégezhető.

2.8 Ellenvetés és megszüntetés lehetősége

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amelyet az adatvédelmi törvény (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdés 1. szakasz e) vagy f) pontja alapján tehet meg (21. cikk (1) bekezdés GDPR). Az adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti a személyes adatokat a tiltakozás esetén, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. Ha a cookie-kat deaktiváljuk a weboldalunkon, előfordulhat, hogy a weboldal összes funkcióját (pl. bolt bevásárlókosarát) már nem lehet teljes egészében használni. A személyes adatok feldolgozása a weboldal biztosításához technikailag szükséges cookie-kkal feltétlenül szükséges a weboldal működéséhez. Ezért a felhasználó nem tiltakozhat az ilyen típusú feldolgozás ellen.

2.9 Biztosítási kötelezettség (GDPR 13. cikk (2) e) pont)

Az Ön adatainak megadása a cookie-k feldolgozásához önkéntes. Amennyiben az Ön adatai nem kerülnek megadásra, előfordulhat, hogy nem tudjuk az Ön informatikai rendszerét kezelni, és előfordulhat, hogy Ön nem tudja használni weboldalunkat, vagy nem tudja azt teljes mértékben használni.

3. Google Analytics

3.1 Az adatkezelés köre

A Google Analytics webes elemző szolgáltatás funkcióit használjuk. Felelős a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660
e-mail: support-deutschland@google.com. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ. Ezek szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén vannak tárolva, és a webhely használatának elemzését teszik lehetővé. A mi nevünkben a Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a weboldal Ön általi használatát, és jelentéseket készítsen a weboldal aktivitásáról.

3.2 Az adatkezelés célja

Ezeket az adatokat a weboldal tervezésére és optimalizálására használjuk, valamint informatikai rendszereink biztonságának biztosítására. Jelentéseket kapunk a weboldalunk felhasználóinak használati szokásairól. Az adatokat marketing célokra is kiértékeljük annak érdekében, hogy jobban megértsük ügyfeleink érdeklődését szolgáltatásaink iránt, és javítsuk szolgáltatási portfóliónkat és szolgáltatásainkat.

3.3 Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja alapján. 

3.4 Címzettek vagy címzettkategóriák

Az Ön személyes adatait, amennyiben azok még nem anonimizáltak IP-névtelenítéssel, csak mi és a Google dolgozzuk fel.

3.5 Harmadik országokba irányuló adattovábbítások

A személyes adatok továbbíthatók a Google Ireland Ldt. egyesült államokbeli leányvállalatainak. Ezen a webhelyen aktiváltuk az IP-anonimizálás funkciót. Ennek eredményeképpen az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi résztvevőjével csonkítja az Egyesült Államokba való továbbítás előtt. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli kiszolgálóira, hogy ezt követően ott rövidítsék le. Adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a Google-lal általános szerződési feltételekkel, hogy biztosítsuk az adatok biztonságos továbbítását harmadik országokba.

3.6 A tárolás időtartama

A Google Analytics alapján létrehozott értékelésekben már nem tárolunk személyes adatokat. A cookie-k tárolási idejével kapcsolatos részleteket lásd a 2.1. táblázatban.

3.7 Biztosítási kötelezettség (GDPR 13. cikk (2) e) pont)

Az Ön adatainak megadása a Google Analytics feldolgozásához önkéntes. Az adatok rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén semmilyen káros hatás nem következik be.

3.8 Ellenvetés és megszüntetés lehetősége

Ön mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amelyet az adatvédelmi törvény (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdés 1. szakasz e) vagy f) pontja alapján tehet meg a Google ellen (21. cikk (1) bekezdés GDPR). 

A következő linkre kattintva megakadályozhatja adatainak a Google Analytics általi gyűjtését. Egy opt-out cookie kerül beállításra, hogy megakadályozza az adatok jövőbeli gyűjtését, amikor meglátogatja ezt a weboldalt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Google YouTube

4.1 Az adatkezelés köre

YouTube-videókat integráltunk a weboldalunkba. Felelős a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660
e-mail: support-deutschland@google.com. A Google YouTube összegyűjti az IP-címet, esetleg a felhasználó cookie-jait is, amint a felhasználó rákattint a beágyazott videóra annak lejátszása érdekében.

4.2 Az adatkezelés célja

A YouTube-videókat kizárólag marketingcélokra, azaz termékeink és szolgáltatásaink érdekesebbé tételére használjuk.

4.3 Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja alapján. 

4.4 Címzettek vagy címzettkategóriák

Az Ön személyes adatait csak mi és a Google dolgozzuk fel.

4.5 Adattovábbítás harmadik országokba

A személyes adatok továbbíthatók a Google Ireland Ldt. egyesült államokbeli leányvállalatainak. Adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a Google-lal általános szerződési feltételekkel, hogy biztosítsuk az adatok biztonságos továbbítását harmadik országokba.

4.6 A tárolás időtartama

Az adatkezelés részeként nem tárolunk személyes adatokat. A cookie-k tárolási idejével kapcsolatos részleteket lásd a 2.1. táblázatban.

4.7 Biztosítási kötelezettség (GDPR 13. cikk (2) e) pont)

Az Ön adatainak megadása a Google YouTube feldolgozásához önkéntes. Amennyiben azonban nem egyezik bele, sajnos nem tudja majd megnézni a videókat.

4.8 Ellenvetés és megszüntetés lehetősége

Ön mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amelyet az adatvédelmi törvény (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdés 1. szakasz e) vagy f) pontja alapján tehet meg a Google ellen (21. cikk (1) bekezdés GDPR). A részleteket lásd a Google adatvédelmi irányelveiben: https://policies.google.com/privacy?hl=de

5. WordPress

5.1 Az adatkezelés köre

Weboldalunk a WordPress.org tartalomkezelő rendszerén alapul. Felelősek vagyunk az adatkezelésért. A WordPress részeként a WPML cookie-kat a OntheGoSystems cégtől. Személyes adatok nem kerülnek továbbításra az OntheGoSystems részére.

5.2 Az adatkezelés célja

A WordPress két cookie-t állít be, hogy mentse a választott nyelvi változatot, vagy ellenőrizze, hogy a cookie-k aktiválva vannak-e.

5.3 Az adatkezelés jogalapja és jogos érdek

A személyes adatok feldolgozására jogos érdekeink védelme érdekében kerül sor. Jogos gazdasági érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunkat különböző nyelvi változatokban biztosítsuk, és a felhasználók döntéseit tároljuk annak érdekében, hogy weboldalunk felhasználói élményét javítsuk.

5.4 Címzettek vagy címzettkategóriák

Az Ön személyes adatait csak mi dolgozzuk fel.

5.5 A tárolás időtartama

Az adatkezelés részeként nem tárolunk személyes adatokat. A cookie-k tárolási idejével kapcsolatos részleteket lásd a 2.1. táblázatban.

5.6 Biztosítási kötelezettség (GDPR 13. cikk (2) e) pont)

Az Ön adatainak megadása önkéntes. A szolgáltatás nem teljesítése esetén azonban az Ön nyelvi beállításait nem tároljuk véglegesen.

6. Borlabs

6.1 Az adatkezelés köre

Weboldalunk a következő cégtől származó cookie bannereket használ: Borlabs, tulajdonos: Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg. Egy cookie van beállítva.

6.2 Az adatkezelés célja

A cookie úgy van beállítva, hogy mentse a felhasználó kiválasztását a cookie bannerrel kapcsolatban.

6.3 Az adatkezelés jogalapja és jogos érdek

A személyes adatok feldolgozására jogos érdekeink védelme érdekében kerül sor. Jogos gazdasági érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunkat cookie-kkal működtessük, és hogy e célból cookie-bannert használjunk.

6.4 Címzettek vagy címzettkategóriák

Az Ön személyes adatait csak mi dolgozzuk fel.

6.5 A tárolás időtartama

A cookie-k tárolási idejével kapcsolatos részleteket lásd a 2.1. táblázatban.

6.6 Biztosítási kötelezettség (GDPR 13. cikk (2) e) pont)

Az Ön adatainak megadása önkéntes. A szolgáltatás nem teljesítése esetén azonban az Ön cookie-beállításait nem tároljuk véglegesen.

7. Qualtrics

7.1 Felelősség

A Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen képviseletében, amelyet Henk Becker, Lennart de Vet és Stephan Hölzl ügyvezető igazgatók képviselnek, a Qualtrics szoftvert használjuk. A Qualtrics a Qualtrics LLC név terméke, amelyet a Zig Serafin vezérigazgató képvisel, 333 W River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA. Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk itt találhatók: https://www.qualtrics.com/de/plattform/dsgvo/

7.2 Az adatkezelés köre

A Qualtrics vélemény-felmérési platform az „Experience Management” területén. Ez egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy megvizsgálják az ügyfelek és az alkalmazottak véleményét és érzékenységét, és időben reagáljanak rájuk.

7.3 Az adatkezelés célja

A Qualtrics-ot felmérések elvégzésére használjuk partnereink termék- és szolgáltatáskínálatának javítása érdekében.

7.4 Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja alapján. 

7.5 Címzettek vagy címzettkategóriák

Az Ön személyes adatait csak mi és a Robert Bosch Power Tools GmbH dolgozza fel.

7.6 Adattovábbítás harmadik országokba

A személyes adatok továbbításra kerülnek az egyesült államokbeli Qualtrics LLC-hez. A felelős fél a Bosch Power Tools GmbH a Qualtrics LLC céggel adatfeldolgozási megállapodást kötött általános szerződési feltételekkel, hogy biztosítsa a biztonságos harmadik országba történő adattovábbítást. https://www.qualtrics.com/en/platform/dsgvo/

7.7 A tárolás időtartama

Az adatkezelés részeként nem tárolunk személyes adatokat. A cookie-k tárolási idejével kapcsolatos részleteket lásd a 2.1. táblázatban.

7.8 Biztosítási kötelezettség (GDPR 13. cikk (2) e) pont)

Az Ön adatainak megadása feldolgozásához önkéntes. Amennyiben azonban nem egyezik bele, sajnos nem tud részt venni a felmérésben.

8. Facebook Pixel

Weboldalunk a konverziók mérésére a Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) látogatói cselekvési pixelét használja.

Ez lehetővé teszi a webhely látogatóinak viselkedésének nyomon követését, miután egy Facebook-hirdetésre kattintva átirányították őket a szolgáltató weboldalára. Ez lehetővé teszi a Facebook-hirdetések hatékonyságának értékelését statisztikai és piackutatási célokra, valamint a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálását.

Az összegyűjtött adatok számunkra, mint a weboldal üzemeltetője számára anonimak, nem tudunk következtetéseket levonni a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, hogy az adott felhasználói profilhoz kapcsolódni lehessen, és a Facebook a Facebook adathasználati szabályzatának megfelelően az adatokat saját hirdetési céljaira felhasználhassa. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Facebook-oldalakon és a Facebookon kívül. Az adatoknak ezt a felhasználását mi, mint az oldal üzemeltetője nem tudjuk befolyásolni.

A Facebook Pixel használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony hirdetési intézkedésekhez, beleértve a közösségi médiát is.
Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában talál: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Az „Egyéni célcsoportok” remarketing funkciót a hirdetések beállításai között is kikapcsolhatja a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen weboldalon. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, akkor a Facebook használat alapú hirdetését az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán tudja kikapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

9. Adform

Az Adform A/S sütiket az érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítésére használjuk.

Wildersgade 10B, 1, 1408 Koppenhága K, Dánia. Ebből a célból az operációs rendszerre, a böngésző verziójára, az IP-címekre, a földrajzi elhelyezkedésre és a kattintások vagy megtekintések számára vonatkozó információkat álnevesített felhasználói profilokban tárolják. Ezeket az adatokat a következő célokra használják fel:

 • A webhelyeink látogatóinak számának rögzítése.
 • Annak meghatározása, hogy a látogató milyen sorrendben látogatja meg weboldalunk különböző oldalait.
 • Annak felmérése, hogy weboldalunk mely részei szorulnak módosításra.
 • A weboldal optimalizálása.

Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az Ön opt-out lehetősége:

Erre a linkre kattintva beállíthat egy opt-out cookie-t, amely megakadályozza a további adatgyűjtést . https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/.

A böngésző beállításaiban megakadályozhatja a sütik beállítását is, vagy rendszeresen törölheti a már beállított sütiket. Ebben az esetben kérjük, vegye figyelembe, hogy az opt-out cookie is törlődik, így az esetleges tiltakozását újra kell gyakorolnia.

IV. Automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk

Kérjük, olvassa el az adott adatkezelők adatvédelmi irányelveit, hogy megtudja, hogy a fent említett szolgáltatók közül melyik vetette alá az Ön adatait automatizált döntéshozatalnak. Szándékosan tartózkodunk az automatizált döntéshozataltól.

V. Információk az adatbiztonságról

Az Ön adatbiztonságának biztosítása érdekében weboldalunk SSL-titkosítással rendelkezik. A https:// lekérdezését a kiszolgáló beállításai kényszerítik ki, így titkosítatlan kapcsolatok nem lehetségesek.

VI. Az Ön jogai érintettként

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy 

 • a GDPR 7. cikk (1) 3 bekezdése alapján bármikor visszavonhatja a részünkre adott hozzájárulását (pl. írásos formában). Ennek eredményeképpen a jövőben nem folytathatjuk az adatkezelést, amennyiben az ezen a hozzájáruláson alapult;
 • a GDPR 15. cikkével összhangban tájékoztatást kérhet az általunk feldolgozott személyes adatairól. Ön tájékoztatást kaphat a feldolgozás céljáról, az általunk kezelt személyes adatok kategóriájáról, a címzettek kategóriáiról, akikkel az adatait közölték vagy közölni fogják, a tervezett tárolási időszakról, a helyesbítéshez, a törléshez, a feldolgozás korlátozásához vagy a tiltakozáshoz való jog meglétéről, a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának jogáról, az Ön adatainak eredetéről, ha azokat nem Öntől gyűjtötték, valamint az automatizált döntéshozatal meglétéről, beleértve a profilalkotást is a GDPR a 22. cikk (1) bekezdése szerint, és adott esetben érdemi információkat kérhet azokról;
 • a GDPR 16. cikkével összhangban indokolatlan késedelem nélkül kérheti a helytelen adatok helyesbítését vagy az általunk tárolt személyes adatok kiegészítését;
 • a GDPR 17. cikkével összhangban kérheti az általunk tárolt személyes adatainak törlését, ha a GDPR 17. cikk (1) bek. a)–f) pontban megnevezett okok fennállnak, kivéve, ha az adatfeldolgozás a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges;
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását a GDPR 18. cikkével összhangban, ha vitatja ezen adatok pontosságát, a feldolgozás jogellenes, de megtagadja azok törlését, vagy ha már nincs szükségünk az adataira, de szükségünk van rá a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához, védelméhez és védelméhez, vagy ha ellenezte a feldolgozást a GDPR 21. cikkével összhangban, és még nem világos, hogy jogos érdekeink meghaladják-e az Önét;
 • a DSGVO 20. cikkével összhangban, hogy az Ön által megadott személyes adatait strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezeléshez adott hozzájárulás a az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján történt vagy a GDPR az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 1 b) pontja szerint kötött szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált eljárásokkal történik. E jogának gyakorlása során joga van azt is elérni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül tőlünk egy másik adatkezelőnek legyenek továbbítva, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Más személyek szabadságát és jogait ez nem érintheti.
 • A GDPR 21. cikke alapján tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekek alapján történő feldolgozása ellen, amennyiben az Ön különleges helyzetén alapuló okok ezt indokolják.
 • A GDPR 77. cikke alapján panaszt tehet egy felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön lakóhelye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t.