Informacje o ochronie prywatności

Krótki przegląd: jak przetwarzamy Twoje dane za pośrednictwem strony internetowej

Na naszej stronie informujemy o nas, naszych usługach i naszych projektach. Aby móc przekazać Ci te informacje do pobrania, przetwarzamy dane osobowe w postaci danych w celu przesłania ich na Twoje urządzenie informatyczne, na np. smartfon (pliki dziennika), oraz w celu optymalizacji wyświetlania strony (pliki cookie).

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i treść wiadomości, jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub innych środków komunikacji, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu udzielenia Ci odpowiedzi, gdy zajdzie taka potrzeba.

Aby jeszcze lepiej sprzedawać nasze produkty, chcielibyśmy – za Twoją zgodą – dowiedzieć się więcej o Twoich zainteresowaniach i zachowaniach związanych z użytkowaniem. Dlatego oceniamy, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej. Wykorzystywane jest do tego między innymi oprogramowanie analityczne i usługi osób trzecich.

Poniżej znajdziesz informacje na temat bezpieczeństwa danych i Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą. Zapytania, prośby i sugestie dotyczące ochrony danych powinny być kierowane do kierownictwa.

Treść oświadczenia o ochronie danych:

I. Nazwisko i dane kontaktowe administratora danych
II. Przetwarzanie danych za pośrednictwem formularzy kontaktowych i środków komunikacji
III. Przetwarzanie danych na stronie internetowej
1. Pliki dziennika
2. Pliki cookie
3. Google Analytics
4. Google YouTube
5. WordPress
6. Borlabs
7. Qualtrics
8. Facebook Pixel
9. Adform
IV. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
V. Informacja o bezpieczeństwie
VI. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

I. Nazwisko i dane kontaktowe administratora danych

Następujący organ jest administratorem danych odpowiedzialnym za tę stronę internetową zgodnie z art. 4 nr 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO):

deepr GmbH
Kornbergstraße 44
70176 Stuttgart

Rejestr handlowy: HRB 759316 Sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy w Stuttgarcie

Spółka reprezentowana przez:
Christian Faller
Kristof Schmit
Kim Stoll

Telefon: +49-711-958037-0
Faks: +49-711-958037-99
E-mail: powerforall-alliance@deepr.agency

II. Przetwarzanie danych za pośrednictwem formularzy kontaktowych i środków komunikacji

1. Odpowiedzialność

Ponosimy wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych za pośrednictwem formularzy kontaktowych i środków komunikacji. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w tym punkcie, zaczynając od cyfry 2.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy na przykład poinformowałeś(-aś) nas o tym, wybierając odbiorcę w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, że powinniśmy przekazać Twoją wiadomość bezpośrednio jednemu z naszych partnerów. W takim przypadku zbieramy i przetwarzamy tylko Twój adres IP i pliki dziennika (metadane) dotyczące Twojego żądania. Treść wiadomości jest następnie przekazywana do odpowiedniego partnera, który jest wówczas wyłącznie odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych. Więcej informacji na temat ochrony danych u odpowiednich partnerów można znaleźć tutaj: https://www.powerforall-alliance.com/de/#partner.

2. Zakres przetwarzania

Możemy skontaktować się z Tobą poprzez pocztę, e-mail, formularz kontaktowy i telefonicznie w celu uzyskania odpowiedzi na Twoje pytania. Proste prośby, które nie wymagają identyfikacji osoby, mogą być składane anonimowo. W zakresie, w jakim Twoja identyfikacja jest konieczna, np. w celu udzielenia odpowiedzi lub oddzwonienia, zbieramy Twoje dane kontaktowe.

Kiedy wysyłasz do nas wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, zbieramy wprowadzone przez Ciebie dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości). Ponadto zapisujemy Twój adres IP i pliki dziennika obejmujące datę i godzinę wysłania wiadomości.

3. Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji Ciebie w celu przypisania, przechowywania, odpowiedzi lub przekazania Twojej wiadomości w odniesieniu do istniejącej umowy, ogłoszenia o pracę, procedury aplikacyjnej lub jakiejkolwiek innej relacji biznesowej.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli wyraziłeś(-aś) zgodę w związku z prowadzeniem korespondencji z Tobą, np. w zakresie formularza kontaktowego, możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 c) RODO.

Przekażemy Twoją wiadomość i dane osobowe jednemu z naszych partnerów, jeśli sobie tego życzysz. Aby to zrobić, wskaż w formularzu kontaktowym, że wiadomość powinna zostać wysłana do partnera, który zostanie przez Ciebie określony w menu wyboru. Dzięki temu wyborowi udzielasz nam zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a) RODO na przekazywanie przez nas Twoich danych osobowych, o których mowa w ust. 2, oraz treści wiadomości do odpowiedniego partnera, aby ten ostatni gromadził Twoje dane i przetwarzał je w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Odpowiedni partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W indywidualnych przypadkach przetwarzanie Twoich danych może być niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do realizacji działań przedumownych podjętych na Twoje żądanie, art. 6 ust. 1 zd. 1 b) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych może również opierać się na naszych prawnie uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO.

5. Uzasadnione interesy

Mamy uzasadniony interes ekonomiczny w byciu osiągalnymi za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych i (elektronicznych) środków komunikacji w celu przetwarzania zapytań związanych z zainteresowaniem naszymi produktami i odpowiadania na nie oraz w celu odpowiadania na Twoje zapytania. Ponadto mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych, jeśli jesteś na przykład dyrektorem zarządzającym, pracownikiem, kandydatem do pracy, klientem, potencjalnym klientem lub innym przedstawicielem naszego partnera umownego. Zbieramy również informacje, aby sprawdzić Twoje podanie o pracę. Twoje dane przetwarzamy również w celu realizacji umowy, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe są zazwyczaj przetwarzane przez nas. Jeśli poinformowałeś(-aś) nas, że powinniśmy przekazać Twoją wiadomość bezpośrednio jednemu z naszych partnerów, otrzyma on Twoje dane osobowe wraz z Twoją wiadomością i będzie je przetwarzać zgodnie ze swoją polityką prywatności. Partner odpowie Ci bezpośrednio. Przekazujemy Twoje dane osobowe, które otrzymaliśmy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, odbiorcom zewnętrznym, o ile jest to konieczne w indywidualnych przypadkach do przetworzenia Twojego zapytania.

III. Przetwarzanie danych na stronie internetowej

1. Pliki dziennika

1.1 Zakres przetwarzania

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej jako osoba, której dane dotyczą. Dane te są przechowywane i przetwarzane na naszym serwerze w pliku dziennika (tzw. pliki dziennika). Zbierane są przy tym następujące dane osobowe:

Pliki dziennika przechowują między innymi adres IP, używaną przeglądarkę, godzinę i datę oraz system używany przez odwiedzającego stronę. Przechowujemy tylko zanonimizowane adresy IP osób odwiedzających stronę internetową. Na poziomie serwera WWW odbywa się to w ten sposób, że standardowo w pliku dziennika zamiast rzeczywistego adresu IP odwiedzającego, np. 123.123.123.123, zapisuje się adres IP 123.123.123.XXX, gdzie XXX jest wartością losową pomiędzy 1 a 254. Utworzenie osobistego odniesienia nie jest już możliwe.

1.2 Cel przetwarzania danych

Adres IP to ciąg liczb, który jednoznacznie identyfikuje Twój system komputerowy podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Adres IP jest używany do odbierania i wysyłania pakietów danych i umożliwia użytkownikowi dostęp do strony internetowej. Tymczasowe przechowywanie adresu IP na naszym serwerze jest konieczne w celu przesłania treści strony do systemu komputerowego użytkownika po wejściu na naszą stronę internetową, aby użytkownik mógł ją zobaczyć.

Dane są przechowywane w plikach dziennika, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej i umożliwić identyfikację wszelkich błędów transmisji, które mogą wystąpić. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym zakresie nie ma miejsca analiza plików w celach marketingowych.

1.3 Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO.

1.4 Uzasadnione interesy

Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu wyżej wymienionych danych osobowych w wyżej wymienionych celach w celu zapewnienia, że nasze informacje o produktach i usługach są dostępne online.

1.5 Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe zostaną przekazane naszemu działowi IT i naszym kontrahentom, którzy są upoważnieni do hostingu i zapewnienia zasobów informatycznych do działania strony internetowej.

1.6 Przekazywanie do państw trzecich

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych osobowych za granicę.

1.7 Czas przechowywania

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja została zakończona. Adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji, aby umożliwić korzystanie ze strony internetowej.

W przypadku, gdy Twoje dane są przechowywane w pliku dziennika, dane w nim zgromadzone będą przechowywane przez czas nieokreślony.

1.8 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 e) lub f) RODO (art. 21 ust. 1 RODO). W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie istotnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności jako osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej i utworzenia pliku dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie może sprzeciwić się tego typu przetwarzaniu.

1.9 Obowiązek udzielenia informacji (art. 13 II e) RODO)

Przetwarzanie plików dziennika jest niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony internetowej. W przypadku, gdy nie podasz adresu IP, pobieranie strony jest wykluczone z przyczyn technicznych.

2. Pliki cookie

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

2.1 Zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie informatycznym użytkownika, gdy tylko wejdzie on na naszą stronę internetową. Pliki cookie zawierają charakterystyczne ciągi znaków, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wejściu na stronę internetową.
Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby wywołująca przeglądarka internetowa mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony na naszej stronie internetowej.

Poniższe pliki cookie są bardziej szczegółowo opisane poniżej od pkt. 3.

Imię i nazwiskoDostawcaCelOkres przechowywania
_gaGoogle LLCZawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Na podstawie tego identyfikatora Google Analytics może rozpoznać powracających użytkowników na tej stronie i połączyć dane z poprzednich wizyt.2 lata
_gidGoogle LLCZawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Na podstawie tego identyfikatora Google Analytics może rozpoznać powracających użytkowników na tej stronie i połączyć dane z poprzednich wizyt.24 godziny
_gatGoogle LLCPlik cookie służy do ograniczenia liczby żądań serwera ze strony użytkownika.1 minuta
_icl_visitor_lang_jsWPMLPlik cookie służy do przechowywania przekierowanego języka.24 godziny
cookie borlabsBorlabsPlik cookie przechowuje ustawienia odwiedzających wybrane w polu plików cookie Borlabs Cookie.1 rok
NIDYouTubePlik cookie służy do odblokowania treści YouTube i jest zawarty w żądaniach wysyłanych przez przeglądarki do witryn Google. Plik cookie NID zawiera unikalny identyfikator, za pomocą którego Google przechowuje preferowane ustawienia i inne informacje, w szczególności preferowany język (np. angielski), liczbę wyników wyszukiwania na stronie (np. 10 lub 20) oraz to, czy filtr Google SafeSearch powinien być włączony.6 miesięcy
wp-wpml_current_languageWPMLPrzekierowuje użytkownika strony internetowej bezpośrednio do odpowiednich wielojęzycznych treści w oparciu o język przeglądarki; lokalne przetwarzanie danych.24 godziny
wpml_browser_redirect_testWPMLPlik cookie służy do sprawdzania, czy pliki cookie są włączone; lokalne przetwarzanie danych.Wraz z końcem sesji
browser_localeWłaściciel tej strony internetowejTen plik cookie służy do przechowywania aktualnego języka przeglądarki użytkownika i przekierowywania użytkownika do prawidłowej wersji językowej odwiedzanej witryny.Wraz z końcem sesji

2.2 Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie działają poprawnie bez użycia plików cookie. W takim przypadku konieczne jest, aby przeglądarka została rozpoznana również po zmianie strony. W tych technicznie niezbędnych plikach cookie dane są gromadzone, przechowywane i przesyłane do nas, aby umożliwić pobieranie naszej strony internetowej. Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Używamy plików cookie, które nie są technicznie konieczne, aby lepiej poznać nasze grupy docelowe, ocenić ich zainteresowania i zwrócić ich uwagę na nasze produkty i naszą firmę za pomocą marketingu bezpośredniego.

2.2 Podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli wyraziłeś(-aś) zgodę za pośrednictwem banera cookie na technicznie niewymagane pliki cookie, możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 c) RODO. W przypadku plików cookie, które są technicznie niezbędne do obsługi tej strony internetowej, przetwarzanie opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO.

2.4 Uzasadnione interesy

Mamy uzasadniony interes ekonomiczny w zewnętrznej prezentacji naszej firmy i promocji naszych produktów. Technicznie niezbędne pliki cookie pomagają nam optymalnie wyświetlać stronę internetową.

2.5 Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Dane dotyczące plików cookie są przekazywane naszym organom wewnętrznym i naszym kontrahentom, którzy są upoważnieni do hostingu i zapewnienia zasobów informatycznych.

2.6 Przekazywanie do państw trzecich

Zasadniczo informacje przechowywane w plikach cookie nie są przesyłane do państw trzecich, chyba że identyfikacja użytkowników jest konieczna dla zewnętrznych dostawców usług.

2.7 Czas przechowywania

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku przetwarzania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja została zakończona. Pliki cookie są przechowywane w systemie informatycznym użytkownika i przesyłane przez niego na nasz serwer. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Poprzez zmianę w ustawieniach w swojej przeglądarce internetowej możesz ograniczyć lub wyłączyć zapisywanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie.

2.8 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 e) lub f) RODO (art. 21 ust. 1 RODO). Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Ciebie danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli pliki cookie są wyłączone dla naszej strony internetowej, może nie być już możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej, np. koszyka sklepu. Przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania strony internetowej przez zastosowanie technicznie niezbędnych plików cookie jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie może sprzeciwić się tego typu przetwarzaniu.

2.9 Obowiązek udzielenia informacji (art. 13 II e) RODO)

Przekazanie przez Ciebie danych do przetwarzania plików cookie jest dobrowolne. W przypadku, gdy Twoje dane nie zostaną podane, możemy nie adresować Twojego systemu informatycznego i możesz nie być w stanie korzystać z naszej strony internetowej lub możesz nie być w stanie korzystać z niej w całości.

3. Google Analytics

3.1 Zakres przetwarzania

Korzystamy z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Administratorem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Tel: +353 1 543 1000, Faks: +353 1 686 5660
E-mail: support-deutschland@google.com. Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej.

3.2 Cel przetwarzania danych

Dane te są wykorzystywane do projektowania i optymalizacji strony internetowej zgodnie z wymaganiami oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Otrzymujemy raporty na temat zachowań użytkowników naszej strony internetowej. Dane analizujemy również w celach marketingowych, aby lepiej zrozumieć zainteresowanie klientów naszymi usługami oraz ulepszyć nasze portfolio usług i nasz serwis.

3.3 Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO.

3.4 Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe, o ile nie są jeszcze anonimowe za pomocą anonimizacji IP, będą przetwarzane tylko przez nas i przez Google.

3.5 Przekazywanie do państw trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane do USA spółkom stowarzyszonym z Google Ireland Ltd. Na stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Google skróci Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest on skracany. Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych ze standardowymi klauzulami umownymi, aby zapewnić bezpieczne przesyłanie danych do państw trzecich.

3.6 Czas przechowywania

W przypadku analiz opartych na Google Analytics nie przechowujemy już danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania plików cookie, zapoznaj się z tabelą w pkt. 2.1.

3.7 Obowiązek udzielenia informacji (art. 13 II e) RODO)

Przekazanie przez Ciebie danych do przetwarzania przez Google Analytics jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia Twoich danych nie dojdzie do żadnych ograniczeń.

3.8 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 e) lub f) RODO (art. 21 ust. 1 RODO).

Analizy za pomocą narzędzia Google Analytics można uniknąć, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

4. Google YouTube

3.1 Zakres przetwarzania

Zintegrowaliśmy filmy na YouTube z naszą stroną internetową. Administratorem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Tel: +353 1 543 1000, Faks: +353 1 686 5660
E-mail: support-deutschland@google.com. Google YouTube pobiera adres IP, ewentualnie również pliki cookie użytkownika, gdy tylko użytkownik kliknie osadzony film, aby go odtworzyć.

4.2 Cel przetwarzania danych

Filmy na YouTube integrujemy wyłącznie w celach marketingowych, tj. aby nasze towary i usługi były bardziej interesujące.

4.3 Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO.

4.4 Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez nas i przez Google.

4.5 Przekazywanie do państw trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane do USA spółkom stowarzyszonym z Google Ireland Ltd. Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych ze standardowymi klauzulami umownymi, aby zapewnić bezpieczne przesyłanie danych do państw trzecich.

4.6 Czas przechowywania

W ramach tego przetwarzania danych nie przechowujemy żadnych danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania plików cookie, zapoznaj się z tabelą w pkt. 2.1.

4.7 Obowiązek udzielenia informacji (art. 13 II e) RODO)

Udostępnienie przez Ciebie danych do przetwarzania przez Google YouTube jest dobrowolne. Niestety, w przypadku nieudostępnienia użytkownik nie będzie mógł oglądać filmów.

4.8 Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 e) lub f) RODO (art. 21 ust. 1 RODO). Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

5. WordPress

1.1 Zakres przetwarzania

Nasza strona internetowa opiera się na systemie zarządzania treścią WordPress.org. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych. W ramach WordPress umieszcza się pliki cookie WPML od firmy OntheGoSystems. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do OntheGoSystems.

5.2 Cel przetwarzania danych

Dwa pliki cookie są umieszczane za pośrednictwem WordPress, aby zapisać wybór wersji językowej lub sprawdzić, czy pliki cookie są włączone.

5.3 Podstawa prawna przetwarzania i uzasadniony interes

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. Mamy uzasadniony interes ekonomiczny w dostarczaniu naszej strony internetowej w różnych wersjach językowych i przechowywaniu decyzji podjętych przez użytkowników w celu poprawy komfortu korzystania z naszej strony internetowej.

5.4 Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez nas.

5.5 Czas przechowywania

W ramach tego przetwarzania danych nie przechowujemy żadnych danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania plików cookie, zapoznaj się z tabelą w pkt. 2.1.

5.6 Obowiązek udzielenia informacji (art. 13 II e) RODO)

Przekazanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia Twoje ustawienia językowe nie będą jednak przechowywane na stałe.

6. Borlabs

6.1 Zakres przetwarzania

Nasza strona internetowa wykorzystuje baner cookie firmy firmy Borlabs, właściciel: Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg. Umieszczany jest jeden plik cookie.

6.2 Cel przetwarzania danych

Plik cookie służy do zapisywania decyzji użytkownika w odniesieniu do banera cookie.

6.3 Podstawa prawna przetwarzania i uzasadniony interes

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. Mamy uzasadniony interes ekonomiczny w przetwarzaniu naszej strony internetowej za pomocą plików cookie i używaniu do tego celu banera cookie.

6.4 Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez nas.

6.5 Czas przechowywania

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania plików cookie, zapoznaj się z tabelą w pkt. 2.1.

6.6 Obowiązek udzielenia informacji (art. 13 II e) RODO)

Przekazanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia danych Twoje ustawienia plików cookie nie będą jednak przechowywane na stałe.

7. Qualtrics

7.1 Odpowiedzialność

W imieniu Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, reprezentowanej przez członków zarządu Henk Becker, Lennart de Vet, Stephan Hölzl, korzystamy z oprogramowania Qualtrics. Qualtrics jest produktem firmy Qualtrics LLC, reprezentowanej przez CEO Zig Serafin, 333 W River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć tutaj: https://www.qualtrics.com/de/plattform/dsgvo/

7.2 Zakres przetwarzania

Qualtrics jest platformą ankietową w dziedzinie „Experience Management”. Jest to oprogramowanie, które pozwala firmom badać opinie i wrażliwość klientów i pracowników oraz reagować na nie w odpowiednim czasie.

7.3 Cel przetwarzania danych

Qualtrics służy do przeprowadzania ankiet w celu ulepszenia oferty produktów i usług naszych partnerów.

7.4 Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO.

7.5 Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez nas i przez spółkę Robert Bosch Power Tools GmbH.

7.6 Przekazywanie do państw trzecich

Dane osobowe są przekazywane do Qualtrics LLC w USA. Administrator, firma Bosch Power Tools GmbH, nawiązał współpracę z firmą Qualtrics LLC zawarła umowę o przetwarzaniu danych ze standardowymi klauzulami umownymi, aby zapewnić bezpieczne przesyłanie danych z państw trzecich. https://www.qualtrics.com/en/platform/dsgvo/

7.7 Czas przechowywania

W ramach tego przetwarzania danych nie przechowujemy żadnych danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania plików cookie, zapoznaj się z tabelą w pkt. 2.1.

7.8 Obowiązek udzielenia informacji (art. 13 II e) RODO)

Przekazanie przez Ciebie danych do przetwarzania jest dobrowolne. Niestety, w przypadku nieudostępnienia nie będzie można wziąć udziału w ankiecie.

8. Facebook Pixel

Nasza strona internetowa korzysta z piksela działań odwiedzających firmy Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) w celu pomiaru konwersji.

Umożliwia to śledzenie zachowania odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej; nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka. Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony internetowej.

Korzystanie z pikseli Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych środkach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkcję remarketingu „Custom Audiences” można również wyłączyć w ustawieniach reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Jeśli użytkownik nie ma konta na Facebooku, może dezaktywować reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

9. Adform

Pliki cookie firmy Adform A/S są wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach.

Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhaga K, Dania. W tym celu informacje o systemie operacyjnym, wersji przeglądarki, adresach IP, położeniu geograficznym oraz liczbie kliknięć lub wyświetleń są przechowywane w pseudonimizowanych profilach użytkowników. Dane te są wykorzystywane do następujących celów:

 • Rejestrowanie liczby osób odwiedzających nasze strony internetowe.
 • Określenie kolejności, w jakiej odwiedzający odwiedza różne strony naszej witryny.
 • Ocena, które części naszej strony internetowej wymagają dostosowania.
 • Optymalizacja strony internetowej.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Opcja rezygnacji:

Klikając ten link, można ustawić plik cookie rezygnacji, który zapobiega dalszemu gromadzeniu danych. https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

Użytkownik może również zapobiec ustawianiu plików cookie w ustawieniach przeglądarki lub regularnie usuwać pliki cookie, które zostały już ustawione. W takim przypadku należy pamiętać, że plik cookie rezygnacji również zostanie usunięty, co spowoduje konieczność ponownego wyrażenia sprzeciwu.

IV. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Zapoznaj się z polityką prywatności odpowiednich administratorów danych, aby dowiedzieć się, który z wyżej wymienionych dostawców usług poddaje Twoje dane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Celowo powstrzymujemy się od zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

V. Informacja o bezpieczeństwie danych

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, nasza strona internetowa jest szyfrowana SSL. Wywołanie https:// jest wymuszane przez ustawienia serwera, tak że nieszyfrowane połączenia nie są możliwe.

VI. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do:

 • zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO, wycofania swojej zgody wobec nas (np. w formie pisemnej lub w formie tekstowej) w dowolnym momencie. W związku z tym nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, o ile było ono oparte na tej zgodzie;
 • zgodnie z art. 15 RODO żądać informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. Możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii przetwarzanych przez nas danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały zebrane od Ciebie, a także istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO oraz, w stosownych przypadkach, wymagać istotnych informacji na temat ich szczegółów;
 • zgodnie z art. 16 RODO żądać natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych przez nas przechowywanych;
 • zgodnie z art. 17 RODO ażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, jeśli występuje jednak z przesłanek wymienionych w art. 17 ust. 1 a)-f) RODO, chyba że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, jeśli kwestionujesz prawidłowość tych danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, lub jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli sprzeciwiłeś(-aś) się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione interesy przeważają nad Twoimi;
 • zgodnie z art. 20 RODO, udostępniania przez Ciebie danych osobowych, które nam przekazałeś(-aś) w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 20 RODO. art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 c) RODO lub na podstawie umowy zawartej na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 b) RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów. Korzystając z tego prawa, masz również prawo do spowodowania, by dotyczące Ciebie dane osobowe zostały przekazane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności ani praw innych osób.
 • zgodnie z art. 21 RODO w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów w celu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.
 • zgodnie z art. 77 RODO do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego miejsca zamieszkania, Twojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.