Juridisk information

Kontakta

Allmänna förfrågningar

Kontaktperson:

Gabriela Eurskens-Merz
Robert Bosch Power Tools GmbH
Telefon: +49-711-758-1696
Fax: +49-711-8115180740
E-post: PowerForAllAlliance.Postfach@de.bosch.com

Du kan också använda vårt kontaktformulär.

Tryck på

Kontaktperson:

Dr. Manuel Roj
Robert Bosch Power Tools GmbH
Telefon: +49-711-81154677
E-post: Manuel.Roj@de.bosch.com

Webbplatsoperatör och teknisk kontakt

Kontaktperson:

Kristof Schmit
deepr GmbH
E-post: powerforall-alliance@deepr.agency
Telefon: +49-711-958037-0

Namn och address

deepr GmbH
Kornbergstrasse 44
70176 Stuttgart

Verkställande direktör

Christian Faller, Kristof Schmit, Kim Stoll, Frank Schneider

Information om företaget

Nummer för identifiering av omsättningsskatt: DE309877040
Handelsregistreringen Nummer i Tyskland: HRB 759316
Registerdomstol: Lokal domstol i Stuttgart, Tyskland

Alla rättigheter förbehållna. Allt innehåll, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, grafik, ljud, animationer och videoklipp samt sättet är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte.

Denna webbplats kan också innehålla bilder som omfattas av tredje parts upphovsrätt eller för vilka sådana rättigheter finns.

Varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken på denna webbplats skyddade av varumärkeslagstiftningen. 

Ansvarsfriskrivning

Den här webbplatsen har sammanställts med största möjliga omsorg. Vi kan dock inte garantera att den information som finns på webbplatsen är fri från fel. Webbplatsoperatören utesluter allt ansvar för skador som direkt eller indirekt uppstår i samband med användningen av denna webbplats, i den mån dessa inte grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part och som webbplatsoperatören inte har någon kontroll över. Webbplatsoperatören tar inget ansvar för att innehållet på sådana webbplatser är korrekt eller aktuellt. Webbplatsoperatören tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och tillhandahåller länkarna endast som en tjänst för sina användare. Länkar och besök på andra webbplatser som nås via denna webbplats sker därför på användarens egen risk.

När länkar till tredje part placeras på webbplatsen för första gången kontrolleras innehållet för att se om det är olagligt. Webbplatsoperatören försäkrar att en ytlig kontroll inte avslöjade något olagligt innehåll när länken skapades. Om webbplatsoperatören senare upptäcker att vissa webbplatser som den har länkat till innehåller olagligt innehåll kommer den att ta bort dessa länkar från sin webbplats utan dröjsmål.

Tvistlösning online (ODR)

Information om tvistlösning online (ODR):

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR) som ska fungera som kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol när det gäller avtalsförpliktelser i försäljnings- och serviceavtal online.

Du hittar plattformen på följande adress: www.ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Webbplatsoperatören deltar inte i tvistlösning utanför domstol i konsumentskiljedomstolar.