Informatie over gegevensbescherming en cookieverklaring


volgens art. 13, 14 van de AVG voor https://www.powerforall-alliance.com/

Kort overzicht: zo verwerken wij uw gegevens via de website

Op onze website informeren we over onszelf, onze diensten en onze projecten. Om u deze informatie te kunnen bezorgen, verwerken wij persoonsgegevens in de vorm van gegevens om deze naar uw IT-apparaat, bijvoorbeeld uw smartphone (logbestanden), over te dragen en om de paginaweergave te optimaliseren (cookies).

Wij verzamelen en verwerken uw contactgegevens en de inhoud van uw berichten wanneer u contact met ons opneemt via contactformulieren of andere communicatiemiddelen, bijvoorbeeld per e-mail, om u indien nodig te antwoorden.

Om onze producten nog beter op de markt te brengen, willen we – met uw toestemming – graag meer weten over uw interesses en gebruiksgedrag. We evalueren daarom hoe u onze website gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van analysesoftware en services van externe leveranciers.

Hieronder vindt u informatie over gegevensbeveiliging en uw rechten als betrokkene. Gelieve aanvragen verzoeken en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming richten aan het management.

Inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring:

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke
II. Gegevensverwerking via contactformulieren en communicatiemiddelen
III. Gegevensverwerking op de website
1. Logbestanden
2. Cookies – Cookieverklaring
3. Google Analytics
4. Google YouTube
5. WordPress
6. Borlabs
IV. Informatie over geautomatiseerde besluitvorming
V. Informatie over gegevensbeveiliging
VI. Uw rechten als betrokkene

Inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring:

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

De volgende instantie is verantwoordelijk voor deze website in overeenstemming met art. 4 nr. 7 Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG):

deepr GmbH
Kornbergstrasse 44
70176 Stuttgart

Handelsregister: HRB 759316
Registerrechtbank: districtsrechtbank van Stuttgart

Vertegenwoordigd door:
Christian Faller
Kristof Schmit

Telefoon: + 49-711-958037-0
Fax: + 49-711-958037-99
E-mail: powerforall-alliance@deepr.agency

II. Gegevensverwerking via contactformulieren en communicatiemiddelen

1. Omvang van de verwerking

Voor uw vragen zijn wij bereikbaar per post, e-mail, contactformulier en telefoon. Eenvoudige vragen die geen identificatie van uw persoon vereisen, kunnen anoniem worden gedaan. Als uw identificatie vereist is, bijvoorbeeld om u te antwoorden of om u terug te bellen, verzamelen wij uw contactgegevens.

Als u ons een bericht stuurt via ons contactformulier, verzamelen we de persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd (voornaam, achternaam, e-mailadres, berichtinhoud). Daarnaast registreren we uw IP-adres en logbestanden over de datum en tijd waarop het bericht is verzonden.

2. Doel van de verwerking

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om u te identificeren, om uw bericht eventueel toe te wijzen, op te slaan, te beantwoorden of, indien nodig, door te sturen naar een bestaand contract, vacature, sollicitatieprocedure of andere zakelijke relatie.

3. Wettelijke basis voor verwerking

Als u ons uw toestemming hebt gegeven in correspondentie met u, bijvoorbeeld in de context van het contactformulier, kunnen wij uw gegevens gebruiken in het kader van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 sub a van de AVG verwerken.
De verwerking van uw gegevens kan in individuele gevallen nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek plaatsvinden, art. 6 lid 1 p. 1 sub b van de AVG.
De verwerking van persoonsgegevens kan ook gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 sub. f van de AVG plaatsvinden.

4. Gerechtvaardigde belangen

We hebben een gerechtvaardigd economisch belang om via onze contactformulieren en (elektronische) communicatiemiddelen beschikbaar te zijn voor het verwerken en beantwoorden van vragen met een interesse in onze producten en voor het beantwoorden van uw vragen. Ook als u bijvoorbeeld directeur, medewerker, sollicitant, klant, potentiële klant of andere vertegenwoordiger van onze contractpartner bent, hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. We verzamelen ook informatie om uw sollicitatie te beoordelen. We verwerken uw gegevens ook met het oog op het uitvoeren van een contract, het doen gelden of verdedigen tegen claims.

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden doorgaans door ons verwerkt. Wij geven uw persoonsgegevens, die wij via elektronische communicatiemiddelen hebben ontvangen, alleen door aan externe ontvangers als dit in individuele gevallen nodig is om uw verzoek te verwerken.

6. Overdracht naar derde landen

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over naar het buitenland, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

7. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en vanwege contractuele, commerciële of fiscale bewaarplicht. Aanvraagdocumenten worden gedurende ten minste twee maanden na ontvangst van de afwijzing behouden (§ 15 lid 4 van de AGG). Facturen worden 10 jaar bewaard, handelsbrieven 6 jaar.

8. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6, lid 1 p. 1 sub. e of f van de AVG plaatsvinden om bezwaar te maken (art. 21 lid 1 van de AVG).
Als wij de verwerking van uw gegevens baseren op de door u gegeven toestemming of op een contract, hebt u geen recht van bezwaar.

9. Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Uw persoonlijke gegevens zoals titel, voornaam, achternaam en e-mailadres zijn nodig om ons het verzoek via het contactformulier te sturen. Overigens is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens vrijwillig. Als uw persoonlijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we uw vragen, verzoeken of wensen mogelijk niet verwerken of beantwoorden. Als u ons uw e-mailadres echter niet of onjuist opgeeft in het contactformulier, kunnen we u geen antwoord geven.

III. Gegevensverwerking op de website

1. Logbestanden

1.1 Omvang van de verwerking

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem waarmee u, de betrokkene, onze website oproept. Deze gegevens worden op onze server opgeslagen en verwerkt in een logbestand (zogenaamde logbestanden). De volgende persoonsgegevens worden hierbij verzameld:

In logbestanden wordt onder meer het IP-adres, de gebruikte browser, de tijd en datum en het systeem dat door een sitebezoeker wordt gebruikt, opgeslagen. We slaan alleen geanonimiseerde IP-adressen van websitebezoekers op. Op webserverniveau gebeurt dit door standaard een IP-adres 123.123.123 te gebruiken in plaats van het daadwerkelijke IP-adres van de bezoeker, bijvoorbeeld 123.123.123.123 in het logbestand.XXX wordt opgeslagen, waarbij XXX een willekeurige waarde is tussen 1 en 254. Het is niet langer mogelijk om een persoonlijk verband tot stand te brengen.

1.2 Doel van de verwerking

Het IP-adres is een reeks cijfers die uw computersysteem uniek identificeert wanneer u onze website bezoekt. Het IP-adres wordt gebruikt om datapakketten te ontvangen en te verzenden en zorgt ervoor dat een gebruiker een website kan bezoeken. De tijdelijke opslag van het IP-adres op onze server is nodig om de pagina-inhoud naar het computersysteem van de gebruiker te sturen na het oproepen van onze website, zodat de gebruiker de inhoud kan waarnemen.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen en om eventuele transmissiefouten te kunnen vaststellen. Daarnaast dienen de gegevens voor ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

1.3 Juridische basis voor verwerking

De verwerking vindt plaats op basis van onze legitieme belangen volgens art. 6, lid 1 p. 1 sub. f van de AVG.

1.4 Gerechtvaardigde belangen

We hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden om ervoor te zorgen dat onze product- en service-informatie online toegankelijk zijn.

1.5 Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze IT-afdeling en aan onze contractanten, die verantwoordelijk zijn voor de hosting en het leveren van de IT-middelen voor de werking van de website.

1.6 Overdrachten door derde landen

Wij nemen ons niet voor uw persoonsgegevens door te geven aan het buitenland.

1.7 Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Het IP-adres van de gebruiker moet gedurende de sessie bewaard blijven om gebruik van de website mogelijk te maken.

Als uw gegevens worden opgeslagen in het logbestand, worden de gegevens die daarin worden verzameld voor onbepaalde tijd bewaard.

1.8 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6, lid 1 p. 1 sub. e of f van de AVG plaatsvinden om bezwaar te maken (art. 21 lid 1 van de AVG). Als u bezwaar maakt, verwerken wij uw persoonsgegevens in dit geval niet langer tenzij we dwingende, legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
De verwerking van persoonsgegevens voor het ter beschikking stellen van de website en voor het aanmaken van het logbestand is essentieel voor de werking van de website. De gebruiker kan dus geen bezwaar maken tegen dit soort verwerkingen.

1.9. Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verwerken van logbestanden is nodig om de website correct te weergeven. In het geval dat u geen IP-adres opgeeft, is de pagina om technische redenen niet toegankelijk.

2. Cookies – Cookieverklaring


Cookie instellingen

2.1 Omvang van de verwerking

We gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn tekstbestanden die op het IT-systeem van de gebruiker worden opgeslagen zodra deze onze website bezoekt. Cookies bevatten karakteristieke tekenreeksen waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw bezocht wordt.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige pagina-elementen op onze website maken het noodzakelijk dat de toegang tot internetbrowser wordt geïdentificeerd, zelfs na het wijzigen van pagina’s op onze website.

De volgende cookies staan hieronder en vanaf punt 3 in meer detail beschreven.

NaamAanbiederDoelstellingBewaartermijn
_gaGoogle LLCBevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Met behulp van deze ID kan Google Analytics terugkerende gebruikers op deze website herkennen en de gegevens van eerdere bezoeken samenvoegen.2 jaar
_gidGoogle LLCBevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Met behulp van deze ID kan Google Analytics terugkerende gebruikers op deze website herkennen en de gegevens van eerdere bezoeken samenvoegen.24 uur
_gatGoogle LLCDe cookie wordt gebruikt om het aantal serververzoeken door de gebruiker te beperken.1 minuut
_icl_visitor_lang_jsWPMLDe cookie wordt gebruikt om de omgeleide taal op te slaan.24 uur
borlabs-cookieBorlabsDe cookie slaat de instellingen op van de bezoekers die zijn geselecteerd in de Cookiebox van Borlabs.1 jaar
NIDYouTubeDe cookie wordt gebruikt om YouTube-inhoud te deblokkeren en wordt opgenomen in verzoeken die door de browsers naar Google-websites worden gestuurd. De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeursinstellingen en andere informatie op te slaan, in het bijzonder uw voorkeurstaal (bijv. Duits), hoeveel zoekresultaten er per pagina moeten worden weergegeven (bijv. 10 of 20) en of het Google SafeSearch-filter moet worden geactiveerd.6 maanden
wp-wpml_current_languageWPMLLeidt de websitegebruiker rechtstreeks naar de juiste meertalige inhoud op basis van de browsertaal; lokale gegevensverwerking.24 uur
wpml_browser_redirect_testWPMLDe cookie wordt gebruikt om te testen of cookies zijn geactiveerd; lokale gegevensverwerking.Na het einde van de sessie
browser_localeEigenaar van deze websiteDeze cookie wordt gebruikt om de huidige taal van de browser van de gebruiker op te slaan en de gebruiker om te leiden naar de juiste taalversie van de bezochte website.Na het einde van de sessie

2.2 Doel van de verwerking

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs nadat de pagina gewijzigd wordt. In deze technisch noodzakelijke cookies worden gegevens verzameld, opgeslagen en naar ons verzonden om toegang tot onze website mogelijk te maken. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

We gebruiken cookies die technisch niet noodzakelijk zijn om onze doelgroepen beter te leren kennen, hun interesses te evalueren en hun aandacht te vestigen op onze producten en ons bedrijf via directe marketing.

2.3 Wettelijke basis voor verwerking

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor technisch niet noodzakelijke cookies via de cookie-banner, kunnen wij uw gegevens binnen de reikwijdte van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 sub a van de AVG verwerken. Cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden verwerkt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6, lid 1 p. 1 sub. f van de AVG.

2.4 Gerechtvaardigde belangen

We hebben een legitiem economisch belang bij de externe presentatie van ons bedrijf en bij het promoten van onze producten. Technisch noodzakelijke cookies helpen ons om de website optimaal te weergeven.

2.5 Ontvangers of categorieën van ontvangers

De gegevens van de cookies worden doorgegeven aan onze interne afdelingen en aan onze aannemers, die de opdracht krijgen om IT-middelen te hosten en te verstrekken.

2.6 Overdracht naar derde landen

Informatie die in cookies wordt opgeslagen, wordt in principe niet naar derde landen verzonden, tenzij het nodig is om de gebruiker te identificeren voor externe dienstverleners.

2.7 Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Cookies worden op het IT-systeem van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze server verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden.

2.8 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betrokkene heeft het recht om zich, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar betreffende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 p. 1 sub. e of f van de AVG plaatsvinden om bezwaar te maken (art. 21 lid 1 van de AVG). De verantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website, bijv. het winkelmandje van de shop, volledig gebruikt kunnen worden. De verwerking van persoonsgegevens voor het aanbieden van de website door technisch noodzakelijke cookies is essentieel voor de werking van de website. De gebruiker kan dus geen bezwaar maken tegen dit soort verwerkingen.

2.9 Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verstrekken van uw gegevens voor de verwerking van cookies is vrijwillig. Als uw gegevens niet worden verstrekt, is het mogelijk dat we uw IT-systeem niet aanspreken en dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

3. Google Analytics

3.1 Omvang van de verwerking

We gebruiken functies van de webanalysedienst Google Analytics. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Tel: +353 1543 1000, Fax: +353 1668 5660 is verantwoordelijk.
E-mail: support-deutschland@google.com. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

3.2 Doel van de verwerking

Deze gegevens worden door ons gebruikt om de website naar wens te ontwerpen en te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. We ontvangen rapporten over het gebruiksgedrag van onze websitegebruikers. We evalueren de gegevens ook voor marketingdoeleinden om de interesse van onze klanten in onze diensten beter te begrijpen en om ons dienstenportfolio en onze service te verbeteren.

3.3 Wettelijke basis voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 sub. a van de AVG.

3.4 Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden, tenzij deze al geanonimiseerd zijn door middel van IP-anonimisering, alleen door ons en Google verwerkt.

3.5 Overdrachten naar derde landen

Persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar gelieerde bedrijven van Google Ireland Ldt. in de VS. We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt doorgegeven aan de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten met standaardcontractbepalingen om veilige overdrachten naar derde landen te garanderen.

3.6 Bewaartermijn

We slaan geen persoonlijke gegevens meer op in evaluaties op basis van Google Analytics. Voor details over hoe lang cookies worden bewaard, verwijzen wij u naar de tabel in nr. 2.1.

3.7 Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verstrekken van uw gegevens voor verwerking door Google Analytics is vrijwillig. Als uw gegevens niet worden verstrekt, zijn er geen beperkingen.

3.8 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6, lid 1 p. 1 sub. e of f van de AVG plaatsvinden om bezwaar te maken (art. 21 lid 1 van de AVG).

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Google YouTube

4.1 Omvang van de verwerking

We hebben YouTube-video’s op onze website geïntegreerd. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Tel: +353 1543 1000, Fax: +353 1668 5660 is verantwoordelijk.
E-mail: support-deutschland@google.com. Google YouTube verzamelt het IP-adres van de gebruiker en eventueel cookies zodra de gebruiker op de geïntegreerde video klikt om deze af te spelen.

4.2 Doel van de verwerking

We sluiten YouTube-video’s alleen in voor marketingdoeleinden, d.w.z. om onze goederen en diensten op een interessantere manier te presenteren.

4.3 Wettelijke basis voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 sub. a van de AVG.

4.4 Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons en Google verwerkt.

4.5 Overdrachten door derde landen

Persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar gelieerde bedrijven van Google Ireland Ldt. in de VS. We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten met standaardcontractbepalingen om veilige overdrachten naar derde landen te garanderen.

4.6 Bewaartermijn

We slaan geen persoonlijke gegevens op als onderdeel van deze gegevensverwerking. Voor details over hoe lang cookies worden bewaard, verwijzen wij u naar de tabel in nr. 2.1.

4.7 Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verstrekken van uw gegevens voor verwerking door Google Analytics is vrijwillig. In het geval dat de gegevens niet verstrekt worden, kunt u de video’s helaas niet bekijken.

4.8 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6, lid 1 p. 1 sub. e of f van de AVG plaatsvinden om bezwaar te maken (art. 21 lid 1 van de AVG). Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

5. WordPress

5.1 Omvang van de verwerking

Onze website is gebaseerd op het contentmanagementsysteem van WordPress.org. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als onderdeel van WordPress, worden WPML-cookies van het bedrijf OntheGoSystems geplaatst. Er worden geen persoonlijke gegevens naar OntheGoSystems verzonden.

5.2 Doel van de verwerking

WordPress stelt twee cookies in om de selectie van uw taal op te slaan of om te testen of cookies zijn geactiveerd.

5.3 Juridische basis voor verwerking en gerechtvaardigd belang

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats om onze gerechtvaardigde belangen te vrijwaren. We hebben het legitieme economische belang om onze website in verschillende taalversies aan te bieden en om de beslissing van gebruikers op te slaan om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

5.4 Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons en Google verwerkt.

5.5 Bewaartermijn

We slaan geen persoonlijke gegevens op als onderdeel van deze gegevensverwerking. Voor details over hoe lang cookies worden bewaard, verwijzen wij u naar de tabel in nr. 2.1.

5.6 Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig. In het geval dat u uw gegevens niet verstrekt, worden uw taalinstellingen echter niet permanent opgeslagen.

6. Borlabs

6.1 Omvang van de verwerking

Onze website maakt gebruik van een cookiebanner van het volgende bedrijf: Borlabs, eigenaar: Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg. Er wordt een cookie geplaatst.

6.2 Doel van de verwerking

De cookie wordt geplaatst om de keuze van de gebruiker voor de cookiebanner op te slaan.

6.3 Wettelijke basis voor verwerking en gerechtvaardigd belang

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats om onze gerechtvaardigde belangen te vrijwaren. We hebben een gerechtvaardigd economisch belang om onze website met cookies te verwerken en voor dit doel een cookiebanner te gebruiken.

6.4 Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons en Google verwerkt.

6.5 Bewaartermijn

Voor details over hoe lang cookies worden bewaard, verwijzen wij u naar de tabel in nr. 2.1.

6.6 Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig. In het geval dat u uw gegevens niet verstrekt, worden uw cookie-instellingen echter niet permanent opgeslagen.

IV. Informatie over geautomatiseerde besluitvorming

Welke van de genoemde dienstverleners uw gegevens onderwerpen aan geautomatiseerde besluitvorming, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de betreffende verantwoordelijke. We vermijden bewust geautomatiseerde besluitvorming.

V. Informatie over gegevensbeveiliging

Om uw gegevensbeveiliging te garanderen, is onze website SSL-versleuteld. De aanhef van https: // wordt afgedwongen door serverinstellingen, zodat onversleutelde verbindingen niet mogelijk zijn.

VI. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u het recht

  • in overeenstemming met art. 7 lid3 van de AVG, om uw eenmaal gegeven toestemming aan ons op elk moment in te trekken (bijvoorbeeld schriftelijk of in tekstvorm). Hierdoor mogen wij de gegevensverwerking niet meer voortzetten, voor zover deze op deze toestemming was gebaseerd;
  • in overeenstemming met art. 15 van de AVG inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt informatie krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens, als deze niet bij u zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in de zin van art. 22 lid 1 van de AVG en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens opvragen;
  • in overeenstemming met art. 16 van de AVG onverwijld rectificatie te verzoeken van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
  • in overeenstemming met art. 17 om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken in overeenstemming met art. 17 van de AVG als een van de voorwaarden opgesomd in art. 17 lid 1 sub. a-f van de AVG van toepassing is, op voorwaarde dat de verwerking van de gegevens niet vereist is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en af te weren;
  • In overeenstemming met art. 18 van de AVG, om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen als u de juistheid van deze gegevens betwist, als de verwerking onwettig is maar u weigert deze te verwijderen, of als we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om ze te doen gelden of uit te oefenen of als u zich moet verdedigen tegen juridische claims of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 van de AVG en nog niet is vastgesteld of onze legitieme belangen zwaarder wegen dan die van u;
  • in overeenstemming met art. 20 van de AVG om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen als de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 of art. 9 par. 2 sub a. van de AVG of op contractbasis op basis van art. 6 lid 1 p. 1 sub. b van de AVG gebaseerd is en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.
  • op basis van art. 21 van de AVG in het geval van de verwerking van uw gegevens op basis van legitieme belangen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
  • In overeenstemming met art. 77 van de AVG, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.